Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank không tái tục đối với các tài khoản tiền gửi tiết kiệm dưới số dư tối thiểu

THÔNG BÁO

Theo thể lệ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của Eximbank, tài khoản tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn phải duy trì số dư tối thiểu là 100.000 VND đối với tài khoản VNĐ (hoặc 50USD đối với tài khoản USD).
Đối với các tài khoản tiền gửi tiết kiệm có số dư thấp hơn số dư quy định tối thiểu trên, khi đến thời hạn tất toán sẽ không được tự động tái tục, khách hàng phải tất toán và mở lại tài khoản mới, đảm bảo duy trì đúng quy định số dư tối thiểu.
Eximbank trân trọng thông báo đến Quý khách hàng có tài khoản tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn không đủ điều kiện tự động tái tục đến điểm giao dịch Eximbank để tất toán nhằm đảm bảo quyền lợi khi gửi tiết kiệm.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon