Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank giảm lãi suất cho vay theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế được quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016, Eximbank đã thực hiện giảm lãi suất cho vay từ 7,0%/năm xuống còn 6,5%/năm đối với các lĩnh vực, ngành kinh tế được ưu tiên, bao gồm:

Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương mại;
Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;
Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao.

Ngoài mức lãi suất cho vay ưu đãi 6,5%/năm nêu trên, hiện Eximbank đang triển khai các sản phẩm cho vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với từng đối tượng khách hàng doanh nghiệp với mức lãi suất khá cạnh tranh (dưới 7%/năm). Cụ thể:

Sản phẩm FIN LC đang được triển khai với mức lãi suất cho vay dao động từ 5-6%/năm dành cho các khách hàng doanh nghiệp có doanh thu từ 200 tỷ đồng trở lên.
Sản phẩm FIN MME hiện đang chào khách hàng với mức lãi suất cho vay từ 6-7%/năm nếu khách hàng doanh nghiệp có doanh thu từ 50 tỷ đồng trở lên.
Sản phẩm FIN SME có mức lãi suất cho vay từ 6,5 đến trên 7%/năm, phù hợp cho các khách hàng doanh nghiệp có doanh thu dưới 50 tỷ đồng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ điểm giao dịch gần nhất của Eximbank.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon