Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi, tiết kiệm – EUR, AUD


Từ 20/10/2011, Eximbank tăng lãi suất tiền gửi, tiết kiệm EUR, AUD dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.
                                                                                                                ĐVT: %/năm

Kỳ hạn

1 Tháng

2 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

9 Tháng

12 Tháng

EUR

1,00

1,20

1,50

1,70

2,00

2,00

AUD

3,50

3,60

3,70

3,80

3,80

3,80

 

 

 

Chi tiết tham khảo biểu lãi suất

- Biểu lãi suất ngoại tệ khác dành cho khách hàng cá nhân

- Biểu lãi suất ngoại tệ khác dành cho khách hàng doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon