Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank điều chỉnh phí dịch vụ Internet Banking từ 24/07/2015

THÔNG BÁO
Eximbank trân trọng thông báo:
Từ 24/07/2015, Eximbank điều chỉnh phí dịch vụ Internet Banking, theo đó: dịch vụ Internet Banking của Eximbank có 2 gói dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân:

Gói giao dịch (E-Plus) với mức phí: 99.000 đồng/năm, và

MIỄN PHÍ 3 THÁNG ĐẦU khi đăng ký mới.
Gói truy vấn (E-Standard) với mức phí: 49.000đồng/năm.
Áp dụng thống nhất đối với tất cả các khách hàng cá nhân (gồm khách hàng đăng ký mới và khách hàng đã sử dụng dịch vụ Internet Banking của Eximbank)

Các khách hàng khi đăng ký, sử dụng dịch vụ Internet Banking của Eximbank, sẽ được Eximbank tư vấn về mức thu phí dịch vụ:

Đối với các khách hàng đăng ký mới: Eximbank sẽ tư vấn cho khách hàng ngay khi đăng ký, và thu phí vào ngày đăng ký dịch vụ.
Đối với các khách hàng đã sử dụng gói truy vấn E-Standard miễn phí trước đây: Eximbank sẽ thông báo cho khách hàng ngay khi khách hàng đăng nhập Internet Banking của Eximbank.

Nếu khách hàng có nhu cầu tiếp tục sử dụng gói dịch vụ truy vấn: Vui lòng chọn "Tiếp tục sử dụng", 10 ngày sau Eximbank sẽ thu phí.
Nếu khách hàng có nhu cầu chuyển sang sử dụng gói giao dịch: Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank gần nhất.

Khách hàng sẽ được MIỄN PHÍ 03 tháng đầu khi đăng ký dịch vụ Internet Banking gói Giao dịch E-Plus.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ:

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon