Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank dành 6.000 tỷ đồng cho vay với lãi suất 16,5%/năm

Thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm lãi suất cho các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh, chiều ngày 10/04/2012 Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Eximbank triển khai chương trình tín dụng dành 6.000 tỷ đồng với lãi suất 16,5%/năm để cho vay các đối tượng là các doanh nghiệp xuất khẩu; các doanh nghiệp vừa và nhỏ; các cá nhân vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; hỗ trợ vốn mua nhà đối với người có thu nhập thấp.

Gói tín dụng với lãi suất trên bắt đầu được áp dụng từ ngày 11/4/2012.

Bài viết liên quan