Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank dành 3.000 tỷ đồng tài trợ vốn sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi

Hưởng ứng chỉ đạo của NHNN về việc giảm lãi suất cho vay nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ phát triển hoạt động kinh doanh trong dịp cuối năm, Eximbank thực hiện chương trình “Tài trợ vốn sản xuất kinh doanh bằng VNĐ với lãi xuất ưu đãi”

Theo đó, mức lãi suất của chương trình “Tài trợ vốn sản xuất kinh doanh bằng VNĐ với lãi xuất ưu đãi” là 18%/năm. Đối tượng được Eximbank tài trợ vốn là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhằm giúp các doanh nghiệp bổ sung nguồn vốn phát triển hoạt động.

Thời gian cho vay tối đa 6 tháng. Eximbank sẽ dành 3.000 tỷ đồng cho chương trình này.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon