Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank dành 1.000 tỷ đồng phục vụ khách hàng cá nhân sản xuất kinh doanh dịp cuối năm.

Hưởng ứng chỉ đạo của NHNN về việc giảm lãi suất cho vay nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ phát triển hoạt động kinh doanh trong dịp cuối năm, Eximbank thực hiện chương trình “1000 tỷ đồng phục vụ khách hàng cá nhân gia tăng sản xuất kinh doanh dịp cuối năm”

Theo đó, mức lãi suất của chương trình “1000 tỷ đồng phục vụ khách hàng cá nhân gia tăng sản xuất kinh doanh dịp cuối năm” là 18,5%/năm. Đối tượng được Eximbank tài trợ vốn là các cá nhân có nhu cầu vay vốn bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư hay mở rộng sản xuất kinh doanh phát triển hoạt động.

Tài sản đảm bảo: Bất động sản đô thị, bất động sản để tại nông thôn, số tiết kiệm tiền gửi do Eximbank phát hành, trái phiếu chính phủ, thẻ tiết kiệm ngân hàng khác phát hành.

Thời gian cho vay tối đa 3 tháng. Eximbank sẽ dành 1.000 tỷ đồng cho chương trình này.

Bài viết liên quan