Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank chúc mừng Chủ nhân may mắn của giải thưởng cuối chương trình "Lễ hội quà tặng Eximbank"

Vào ngày 29/12/2013 vừa qua, Eximbank kết thúc chương trình “Lễ Hội Quà Tặng Eximbank”.

Ngày 03/01/2014, Tại Eximbank – Phòng giao dịch Bùi Thị Xuân, TP.HCM đã tổ chức thành công buổi lễ quay số để tìm ra chủ nhân may mắn của 103 giải thưởng cuối chương trình, dưới sự chứng kiến của đại diện Cục xúc tiến Thương mại, đại diện Sở Công thương TP HCM và khách hàng.

Eximbank chúc mừng các Quý khách hàng đã trúng thưởng

STT

Tên Khách Hàng

Mã số
trúng thưởng

Gửi Tại Chi Nhánh

01 GIẢI NHẤT
01 viên kim cương 6.2 mm VVS1/F; hoặc nhận bằng thẻ tiết kiệm không kỳ hạn do Eximbank phát hành với số tiền 200 triệu đồng

1

NGUYEN THI HOA

0032958

EIB QUANG NAM

02 GIẢI NHÌ
01 viên kim cương 5.0 mm VVS1/E, hoặc nhận bằng thẻ tiết kiệm không kỳ hạn do Eximbank phát hành với số tiền 50 triệu đồng

1

LAI NHAT HUNG

0143997

EIB QUAN 10

2

NGUYEN THI KIM NHUNG

0078253

EIB SO GIAO DICH 1

100 GIẢI BA
01 Phiếu quà tặng nữ trang trị giá 2 triệu đồng, hoặc nhận bằng thẻ tiết kiệm không kỳ hạn do Eximbank phát hành với số tiền 2 triệu đồng

1

VU CONG

0219331

EIB CONG HOA

2

PHAM TAN ANH

0165040

EIB PGD HO VAN HUE

3

DAO THI MINH NGUYET

0220832

EIB DONG DA

4

NGUYEN NGOC MINH

0002982

EIB CAU GIAY

5

NGUYEN HONG CUC

0043579

EIB PHU MY HUNG

6

PHAM HUU HIEU

0052059

EIB AN GIANG

7

TRAN UYEN

0033477

EIB CHO LON

8

VO THANH NIEN

0135093

EIB QUAN 11

9

NGUYEN THI TUYET TAM

0171146

EIB DA NANG

10

NGUYEN THI HONG NHUNG

0134471

EIB SO GIAO DICH 1

11

NGUYEN THI NGOC TRAM

0183656

EIB PGD LE VAN SY

12

NGUYEN NGOC HO

0092558

EIB DONG DA

13

NGUYEN THU AN

0175022

EIB BINH TAN

14

NGUYEN THI HONG NHUNG

0023375

EIB SO GIAO DICH 1

15

TRAN DIEM THY

0120838

EIB TAN DINH

16

PHAM THI MINH PHUONG

0148369

EIB SO GIAO DICH 1

17

TRAN KIM LAN

0059405

EIB QUAN 10

18

NGUYEN HA BAO

0166881

EIB DA LAT

19

TRAN THANH KHIET

0210662

EIB SO GIAO DICH 1

20

TRAN HUU TAM

0057801

EIB AN GIANG

21

BUI HUU THANG

0129809

EIB SAI GON

22

DOAN SY LOI

0227704

EIB THU DUC

23

DUONG THI OANH

0223852

EIB QUAN 4

24

TUONG THI CHI

0062075

EIB DONG NAI

25

TUONG THI CHI

0062128

EIB DONG NAI

26

VU THI LICH

0139565

EIB BUON MA THUOT

27

NGUYEN THI MOI

0138106

EIB LONG AN

28

DUONG TAN DINH

0202348

EIB SO GIAO DICH 1

29

NGUYEN HONG THUY

0014329

EIB TAN DINH

30

NGUYEN THI HIEN

0042912

EIB VINH

31

PHAN THI BICH NGOC

0016043

EIB TAN DINH

32

NGUYEN THIEN HUONG

0192485

EIB QUAN 11

33

CHAU THE HA

0016831

EIB CONG HOA

34

NGUYEN THI HONG HUE

0175151

EIB CAU GIAY

35

NGUYEN THI PHI PHUONG

0048944

EIB QUAN 7

36

DO THANH THI THUY LINH

0222924

EIB BAC LIEU

37

LE TRAN THI KIM NGUYEN

0191619

EIB DA NANG

38

NGUYEN THI TRINH

0113994

EIB VINH

39

NGUYEN HUU NGOC LONG

0131206

EIB PGD GO VAP

40

TRAN VO SAM

0157493

EIB BA RIA - VUNG TAU

41

DO XUAN TUNG

0204197

EIB DONG DA

42

TRAN THI THANH THUY

0212521

EIB BA RIA - VUNG TAU

43

NGUYEN THI DIEM

0219950

EIB MY THO

44

DANG VAN LUONG

0110818

EIB TAN DINH

45

LE THI MINH

0169932

EIB CHO LON

46

NGUYEN THI THAO

0010309

EIB THU DUC

47

DAO HUE ANH

0059375

EIB PHU MY HUNG

48

DU THI LAN PHUONG

0066427

EIB HOA BINH

49

LE THI DIEM MAI

0084615

EIB DA LAT

50

DOAN MINH KHA

0024753

EIB HAI PHONG

51

PHAM THI HUE

0181070

EIB DA LAT

52

NGUYEN HUYNH HAI YEN

0182485

EIB SO GIAO DICH 1

53

PHAM THI HUYEN

0069713

EIB CONG HOA

54

DAM THI THANH PHUONG

0087779

EIB SO GIAO DICH 1

55

LE THU HONG

0134803

EIB QUAN 4

56

NGUYEN THI LY LAN

0008310

EIB QUANG NAM

57

HA AU KIM YEN

0227872

EIB THU DUC

58

NGUYEN DUC HIEN

0046486

EIB QUAN 10

59

NGUYEN MINH SANG

0109937

EIB CHO LON

60

TRAN THI THANH

0007259

EIB QUANG NGAI

61

NGUYEN THI TUYET MAI

0191578

EIB THU DUC

62

DUONG THI TUYET

0199437

EIB SO GIAO DICH 1

63

TRAN THI KIM PHUONG

0108584

EIB SO GIAO DICH 1

64

PHAN THI HOA

0011809

EIB CHO LON

65

NGUYEN TUYET NGA

0069559

EIB THU DUC

66

LE THI CAO TRUNG

0030893

EIB SAI GON

67

LAM HOANG BAO PHUONG

0140027

EIB QUAN 7

68

TRAN KHANH LY

0186622

EIB DONG DA

69

DO MUOI

0149008

EIB QUAN 10

70

NGUYEN THI NGA

0097535

EIB PGD BEN CHUONG DUONG

71

NGUYEN THI KIM NHUNG

0077486

EIB SO GIAO DICH 1

72

TRAN THI TUONG VAN

0050696

EIB QUAN 11

73

NGUYEN THI HONG THUY

0206955

EIB CONG HOA

74

NGUYEN THI HONG LIEN

0047486

EIB THU DUC

75

TRINH THUY NGA

0228547

EIB BA DINH

76

NGUYEN VAN HAU

0044693

EIB CONG HOA

77

LE QUYNH PHUONG

0175837

EIB HOA BINH

78

BUI THI THU HA

0173828

EIB QUAN 10

79

DO THI NGOC THANH

0163661

EIB HA NOI

80

TRINH THI MAI TRAM

0063193

EIB SAI GON

81

DANG THI CAM THACH

0125191

EIB CHO LON

82

TRAN SANH

0014467

EIB SO GIAO DICH 1

83

LAM MY KIM

0200627

EIB TAY DO

84

HUYNH TU NGOC

0131100

EIB QUAN 10

85

TRAN THI PHUONG THAO

0216257

EIB BINH TAN

86

LUONG VAN DUAT

0059475

EIB SO GIAO DICH 1

87

LINH THI HUE

0150862

EIB CAU GIAY

88

TRAN THI LUYEN

0107951

EIB VINH

89

TRAN THUY PHUONG

0130357

EIB SO GIAO DICH 1

90

VU THI TUYET

0108118

EIB DONG DA

91

VO THI THU NGAN

0224877

EIB TAY DO

92

NGUYEN THI BICH

0145378

EIB SO GIAO DICH 1

93

LE THANH THAN

0004141

EIB QUAN 4

94

PHAM THI BICH LAN

0123915

EIB CAU GIAY

95

NGO XUAN DAI

0195757

EIB VINH

96

LY TIEU NGOC

0004748

EIB BAC LIEU

97

TRAN THI HANH

0104218

EIB QUAN 11

98

HA AU KIM YEN

0208380

EIB THU DUC

99

NGUYEN THI HOA

0041134

EIB BA DINH

100

NGUYEN TIEN HOANG KHA

0139218

EIB PGD BEN THANH

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon