Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank chính thức triển khai sản phẩm Thanh toán bằng phương thức C.A.D

Eximbank vừa chính thức triển khai sản phẩm Thanh toán bằng phương thức C.A.D nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán đa dạng của các doanh nghiệp trong thương mại quốc tế.
Hiện nay, ngoài các phương thức thanh toán phổ biến như thư tín dụng (LC), nhờ thu, chuyển tiền bằng điện (TTr)..., nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán giao chứng từ nhận tiền ngay C.A.D dần trở nên phổ biến trong các hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam do đáp ứng được nhu cầu của cả người mua và người bán.
Theo phương thức thanh toán CAD, nhà nhập khẩu trên cơ sở hợp đồng ngoại thương sẽ yêu cầu ngân hàng mở một tài khoản tín thác (Trust account) tại ngân hàng với  trị giá ký quỹ bằng 100% trị giá hợp đồng để thanh toán cho nhà xuất khẩu khi nhà xuất khẩu xuất trình chứng từ đầy đủ theo thỏa thuận. Với thủ tục khá đơn giản và có sự tham gia, kiểm soát của Ngân hàng trong quá trình thanh toán, khách hàng có thêm cơ hội mở rộng quan hệ thương mại, tiết kiệm chi phí, gia tăng thêm uy tín với đối tác và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đối tượng khách hàng: Doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa.

Điều kiện:
Hợp đồng ngoại thương có điều khoản thanh toán theo phương thức C.A.D.
Nhà nhập khẩu mở một tài khoản tín thác (trust account) tại Ngân hàng để ký quỹ thanh toán cho nhà xuất khẩu khi nhà xuất khẩu xuất trình bộ chứng từ đầy đủ theo thỏa thuận.
Có thỏa thuận/bản ghi nhớ về điều kiện thanh toán để làm cơ sở thực hiện.

Tiện ích sản phẩm:
Người bán giao bộ chứng từ nhận được tiền ngay
Thủ tục thanh toán nhanh chóng, đơn giản
Tiết kiệm do chi phí thấp
Được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ xuất nhập khẩu.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon