Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Thường trực

Theo đề nghị của Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020), các thành viên HĐQT trong phiên họp HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2016 đã bổ nhiệm Ông Lê Văn Quyết làm Tổng Giám đốc Eximbank và trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước khi có quyết định bổ nhiệm chính thức. Trong phiên họp này, HĐQT cũng đã bổ nhiệm Ông Trần Tấn Lộc làm Phó Tổng Giám đốc Thường trực và có hiệu lực sau khi bổ nhiệm chính thức Tổng Giám đốc mới.
Ông Lê Văn Quyết có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh và là người có kinh nghiệm 33 năm trong lĩnh vực ngân hàng. Ông Lê Văn Quyết được đánh giá là người có khả năng chuyên môn cao, có đạo đức nghề nghiệp và kinh nghiệm thực tế trong việc điều hành ngân hàng. Sau khi được bổ nhiệm, Ông Lê Văn Quyết bày tỏ cam kết sẽ lãnh đạo tập thể hơn 6.000 nhân viên Eximbank trên toàn quốc, với quyết tâm và kỷ luật để xây dựng Eximbank thành một ngân hàng trong sạch, hiệu quả, chuyên nghiệp và hiện đại.

Ông Ngô Thanh Tùng, thành viên HĐQT và luật sư trưởng Eximbank nhận xét: "Việc bầu, bổ nhiệm các chức danh chủ chốt của Eximbank đã được tiến hành khẩn trương và đúng các quy định của pháp luật. Tôi hy vọng quyết định bổ nhiệm Ông Lê Văn Quyết vào chức danh Tổng Giám đốc sẽ sớm được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. HĐQT đánh giá Ông Lê Văn Quyết có tầm nhìn, tính thực tế, năng lực điều hành và quyết tâm cải cách." Ông Tùng nói thêm: "Hàng năm, HĐQT sẽ khách quan đánh giá kết quả điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Eximbank nhằm tăng cường trách nhiệm của từng cá nhân."
Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT Eximbank phát biểu: "Với quyết tâm của HĐQT, sự tin cậy của cổ đông và ủng hộ cải cách của Ngân hàng Nhà nước, chúng tôi tin tưởng Eximbank đang có một khởi đầu đầy hy vọng nhằm đáp ứng mong mỏi của cổ đông, khách hàng và góp phần tích cực vào nền kinh tế Việt Nam. Việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Quyết, với kinh nghiệm 33 năm gắn bó với hoạt động của ngành ngân hàng, trải qua nhiều nhiệm vụ quản lý tại Vietcombank, có đủ uy tín, năng lực phù hợp để quản lý điều hành, tôi hy vọng Ông Lê Văn Quyết sẽ lãnh đạo Ban Điều hành thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐQT sớm mang lại kết quả kinh doanh cụ thể cho Eximbank." Ông Chủ tịch Lê Minh Quốc, cũng thay mặt HĐQT biểu dương và cám ơn Ông Trần Tấn Lộc, nguyên quyền Tổng Giám đốc Eximbank, người đã có 22 năm cống hiến tại Eximbank vì sự tận tâm điều hành Eximbank trong giai đoạn chuyển tiếp vừa qua. Ông Chủ tịch chúc mừng Ông Trần Tấn Lộc được HĐQT bổ nhiệm vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực. HĐQT mong muốn Ông Trần Tấn Lộc hợp tác chặt chẽ với Ông Lê Văn Quyết, tiếp tục gắn bó, hỗ trợ Ban Điều hành trong thời gian tới mang lại thành công cho Eximbank.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon