Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank bổ nhiệm Ông Trần Tấn Lộc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc

Kể từ ngày 10/12/2015 theo nguyện vọng của Ông Phạm Hữu Phú cùng với quyết định bổ nhiệm trước đây đã hết hiệu lực, Hội đồng Quản trị Eximbank đã thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Phạm Hữu Phú và bổ nhiệm Ông Trần Tấn Lộc, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Eximbank giữ chức Q.Tổng giám đốc.

Ông Trần Tấn Lộc (giữa) đại diện Eximbank chụp hình lưu niệm cùng bà Bà Mee Ling Lee - Giám đốc xuất bản Asiamoney
và ông Mark Baker Trưởng ban biên tập Asiamoney trong buổi trao giải ngày 16/09 vừa qua tại Hong Kong.

Ông Trần Tấn Lộc sinh năm 1969, học vị Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. Ông Trần Tấn Lộc có 20 năm công tác tại Eximbank và đã qua nhiều vị trí tại các phòng ban khác nhau tại Eximbank trước khi bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực từ năm 2007.
Trước khi về làm việc tại Eximbank, ông đã có 05 năm công tác tại Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh TP.HCM (Vietcombank).
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Ông Trần Tấn Lộc tạo được sự tín nhiệm của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Eximbank.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon