Image

Thông báo của Eximbank

07/12/2023

Eximbank AMC thông báo về việc bán khoản nợ công ty Bton 6 tại Eximbank

  1.  Eximbank bán khoản nợ của Công ty CP Beton 6 tại Eximbank cho bất kỳ tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua khoản nợ này.
  2. Giá bán khoản nợ: tối thiểu bằng 24.500.000.000 đồng.
  3. Phương thức bán khoản nợ: bán thỏa thuận.
  4. Thời hạn để các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua nợ gửi văn bản đề nghị mua nợ cho Eximbank AMC chậm nhất ngày 30/10/2023 và gửi về Eximbank AMC  theo địa chỉ tại: Tầng 4, số 24B Trương Định, phường Võ Thị Sáu quận 3, Tp.Hồ Chí Minh. Sau thời hạn này nếu Eximbank AMC không nhận được văn bản đề nghị mua nợ thì Eximbank AMC sẽ tiến hành xử lý nợ bằng biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon