Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Dịch vụ "Truy vấn thông tin giao dịch thanh toán quốc tế online"

Với phương châm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng, Eximbank trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng dịch vụ "Truy vấn thông tin giao dịch Thanh toán quốc tế online". Đây là dịch vụ nhằm tăng thêm tiện ích trong giao dịch thanh toán quốc tế đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sử dụng Internet Banking. Dịch vụ này đem lại cho khách hàng sự tiện lợi, giúp khách hàng tra cứu thông tin giao dịch thanh toán quốc tế một cách dễ dàng, nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm chi phí và thời gian.

Đối tượng khách hàng: Doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Tiện ích sản phẩm:
Truy vấn điện Swift Thư tín dụng / Tu chỉnh Thư tín dụng.
Truy vấn thông tin / tình trạng bộ chứng từ xuất nhập khẩu
Truy vấn số dư bộ chứng từ xuất nhập khẩu chưa thanh toán
Lợi ích dành cho khách hàng:
Truy vấn thông tin giao dịch thanh toán quốc tế dễ dàng, nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi.
Tiết kiệm được chi phí, thời gian.
Điều kiện: Doanh nghiệp xuất nhập khẩu có đăng ký sử dụng Internet Banking

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon