Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Dịch vụ thu xếp ngoại tệ đầu tư ra nước ngoài cho Khách hàng doanh nghiệp

a. Thời gian triển khai: từ ngày 20/06/2019
b. Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp
c. Nội dung dịch vụ:
Eximbank phát hành Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng khi nhận Giấy đề nghị của khách hàng. Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng thể hiện nội dung Eximbank cam kết bán ngoại tệ cho nhà đầu tư với số lượng cụ thể để thực hiện dự án với các thông tin cụ thể về tên dự án, tên tổ chức nước ngoài và quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện mua ngoại tệ theo quy định của pháp luật.
d. Điều kiện sử dụng Dịch vụ: Khách hàng phải mở tài khoản thanh toán tại Eximbank.
e. Quy định khác: Không áp dụng chính sách hủy/điều chỉnh Văn bản cam kết ngoại tệ của tổ chức tín dụng.
f. Giải đáp thắc mắc: Mọi thắc mắc liên quan đến Dịch vụ, Khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Eximbank

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon