Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Dịch vụ Nộp thuế Hải quan điện tử 24/7

 


Dịch vụ Nộp thuế Hải quan điện tử 24/7 là dịch vụ cho phép Khách hàng xác lập giao dịch nộp thuế nộp thuế xuất nhập khẩu (bao gồm nộp lệ phí cho tờ khai) vào Ngân sách nhà nước trên Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan, 24 giờ trong một ngày và 7 ngày trong tuần - bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày tết. Giao dịch này sẽ được Eximbank xác nhận và thực hiện trích tiền từ tài khoản của Khách hàng để chuyển sang tài khoản của đơn vị thụ hưởng tại Kho bạc Nhà nước.

1. Đối tượng khách hàng: Khách hàng là các tổ chức có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế Hải quan theo quy định.

2. Điều kiện áp dụng: Khách hàng có đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế Hải quan điện tử 24/7 tại Eximbank và chọn tài khoản trích nợ là tài khoản thanh toán mở tại Eximbank khi thực hiện lập giấy nộp tiền Nộp thuế Hải quan điện tử 24/7 tại Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục hải quan.

3. Đăng ký sử dụng dịch vụ:

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan và đến Eximbank để hoàn tất thủ tục đăng ký; hoặc
Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại các điểm giao dịch của Eximbank và cập nhật thông tin đăng ký trên Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan.

Giấy đề nghị sử dụng dịch vụ Nộp thuế Hải quan điện tử 24/7:

Mẫu tiếng Việt
Mẫu tiếng Anh

Các khách hàng chưa đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế Hải quan điện tử 24/7 với Tổng cục Hải quan, khách hàng vẫn có thể thực hiện thanh toán thuế xuất nhập khẩu ở bất kỳ CN/PGD nào, đồng thời được Eximbank truyền thông tin nộp thuế đến Tổng cục Hải quan tức thời để ghi nhận ngày nộp thuế và thông quan hàng hóa.
Để biết thêm thông tin chi tiết dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ:
Điểm giao dịch Eximbank gần nhất
Trung tâm hỗ trợ khách hàng Call Center 18001199

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon