Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Dịch vụ cung cấp sao kê tài khoản định dạng MT940

Đây là dịch vụ cung cấp sao kê tài khoản khách hàng được định dạng theo format MT940 cho phép khách hàng nhận định kỳ thông tin chi tiết giao dịch phát sinh tài khoản thông qua hệ thống Swift theo chuẩn quốc tế.

Tiện ích của dịch vụ

Đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin tài khoản TỰ ĐỘNG, AN TOÀN và CHÍNH XÁC.
Hỗ trợ khách hàng hiệu quả và thuận tiện trong quản lý thông tin tài khoản, đặc biệt khi doanh nghiệp sử sụng phần mềm kế toán được định dạng điện MT940.
Hỗ trợ công ty mẹ (đơn vị chính) thực hiện quản lý dòng tiền tập trung từ các tài khoản công ty con mở tại các ngân hàng khác nhau.

Điều kiện và thủ tục

Khách hàng vui lòng liên hệ CN/PGD của Eximbank để được tư vấn thêm.

Biểu mẫu

Tải mẫu đăng ký tại đây  

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon