Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình "Nhận quà cùng thẻ Eximbank-Mastercard"

Nhằm mang đến nhiều chương trình ưu đãi cho chủ thẻ Eximbank, từ ngày 01/07/2014 đến hết 30/09/2014, Eximbank đã triển khai chương trình "Nhận quà cùng thẻ Eximbank-MasterCard" (vui lòng tham khảo thể lệ chương trình tại đây); theo đó Eximbank trân trọng thông báo kết quả chương trình như sau:

Stt

Chi nhánh/PGD mở thẻ

Họ tên Khách hàng

Mã khách hàng

1 Hà Nội BAC THI GIANG

108295167

2 TRAN ANH NAM

113062484

3 Cần Thơ NGUYEN THI NGOC HUYEN

110775420

4 HA NGOC MINH

100555042

5 Chợ Lớn LOKOK

112703720

6 TRAN THI TUYET HANH

109547608

7 Hòa Bình NGUYEN TAT HOANG PHUC

110802778

8 THACH THAI BINH

110271761

9 PHAN KIM KHANH

101860286

10 LE MONG PHUONG

112655179

11 Quận 10 NGUYEN CONG HAU

113189311

12 PHAM HOANG MAI HUYEN PHUONG

101633774

13 LE THI BICH HANG

100637682

14 NGUYEN DANG TAM

104047184

15 MAI THAI BAO

113091045

16 NGUYEN VAN SON

101774449

17 DANG THI MY PHUONG

101055477

18 DINH NGUYEN NGOC LANH

110922267

19 Quận 11 PHAN DANG KHOA

106718957

20 VO KIM PHUONG

103760894

21 Nha Trang MAI THI THU HAI

100920510

22 Tân Định NGUYEN THI BINH MINH

103068686

23 TA TRUNG KIEN

113141644

24 DAO NGOC HUY

113074372

25 AU PHUONG THUY LAN

104108550

26 NGUYEN VU QUANG

102089011

27 Sài Gòn NGUYEN NGOC PHUONG

107864985

28 PHAM KHAC NGUYEN ANH TUAN

113260816

29 HO NGOC BACH

113260725

30 NGUYEN HUU THANH TUE

113111091

31 LE QUY NHI

111115366

32 Quận 4 DUONG ANH TRUNG

113442567

33 TRUONG VINH TUE QUANG

113455540

34 NGUYEN NGOC HIEU TRUNG

100323425

35 BANH VINH KHANH

105626810

36 TRAN THI PHIEN

113522537

37 CAO VAN DONG

113509573

38 TRAN VAN KIEP

113515974

39 TRAN THI HONG THAN

113516564

40 NGUYEN THAI THUY VY

113441410

41 LE PHU TRUNG

109158603

42 NGUYEN THI KHANH HAU

104797583

43 HO THI THU NGA

113199471

44 NGUYEN VAN LINH

113444620

45 NGUYEN DUC KIEN

113444400

46 TRAN THANH HAI

113446161

47 LE THI YEN THANH

103644765

48 NGUYEN QUYNH TRANG

110646784

49 HO THI THU THANH

113427141

50 TRAN TRUNG HIEU

113426862

51 DAO MINH TAN

113426226

52 BUI HONG LAM

113422658

53 HOANG THI THANH

113424981

54 PHAM THI HANH

103720404

55 NGUYEN VAN BA

113426680

56 NGUYEN THI TUYET HONG

113422610

57 KHUU VAN SI

113432196

58 TRAN THI HAI HA

113442373

59 BUI MINH PHUONG

113442189

60 NGUYEN THI HONG TUOI

113441472

61 PHAM THANH HOA

112413399

62 PHAM THUY AI

113442921

63 HUYNH VU KHANH VY

113443432

64 HOANG THI PHUONG

113510481

65 LU NGOC KIM

113492823

66 NGUYEN THI TAM

113510493

67 LE MONG THU

110584895

68 NGUYEN VAN THANH

101647206

69 NGUYEN THI PHUONG THUY

111577758

70 TON THAT VUONG

113515819

71 VI VAN MAY

113526313

72 DANG THI HOANG PHUONG

113522874

73 NGUYEN TRONG NGHIA

113509925

74 TRAN VAN DINH

113516590

75 PHAM THI LICH

110877773

76 LE THI BE

113501674

77 NGUYEN TRONG NGHIA

113078158

78 BANH VI TONG

100769320

79 NGUYEN THI THUY LINH

113174964

80 HOANG THI MINH THU

113175358

81 HO CUNG DAT NHAN

102691761

82 GIANG DAN DU

108272701

83 NGUYEN VAN DUNG

113448444

84 TRA THI THUOC

113430356

85 VO NGOC LAN

113459584

86 DINH QUANG THACH

113516746

87 VO TAN TAI

103473518

88 DINH THI KIM THAO

113514853

89 DUONG TRAN DIEP

113510510

90 MAI NGOC THO

113449204

91 LE THI DUONG NGOC

113022989

92 TRAN TAN KIET

113109256

93 BUI THI THUONG HOAI

113174615

94 VU THI LIEN

100824572

95 KHUU THI NGOC HANG

105837706

96 BANH MINH KIEU

100371305

97 NGUYEN THI HONG HANH

108982954

98 NGUYEN THUY THUY MAI

107915136

99 DUONG VAN VU

113408303

100 NGUYEN THIEN HOANG

113383668

101 TRAN THI THUY LIEN

100998268

102 TRAN QUOC DAU

103598382

103 NGUYEN THI HOA

113522513

104 LE THI PHUC

113514932

105 NGUYEN THI NHANH

113509999

106 HO VAN HA

113509846

107 NGUYEN LE PHU

113055027

108 TRAN TRI DUNG

113075156

109 HUYNH THI ANH NGOC

109842022

110 NGUYEN THI THUC OANH

105738481

111 NGUYEN THI THU HANG

105343638

112 LE HOANG THAO

113119639

113 HO TUNG DUY

105650914

114 TRAN NGUYEN VU

110868394

115 HONG QUANG MINH

107064248

116 NGUYEN HOANG PHONG

113066650

117 TRAN THI BICH NGAN

113032910

118 NGO THI KIM AN

103641189

119 LE NHU QUYNH

113339514

120 HOANG KIM BAO

102480552

121 CAO HONG CAM

113420234

122 QUACH LE HOA

110320213

123 NGUYEN DUC CUONG

103629313

124 NGUYEN MINH TRANG

103625654

125 NGUYEN KIM THUY

113379576

126 TRUONG MINH SANG

111359857

127 BUI NGOC KHANH LINH

113441549

128 NINH QUANG DUONG

113428420

129 NGUYEN MINH VI

113384727

130 PHAN THI HIEN

113513744

131 NGUYEN THI HOA

113516813

132 LE DUAN

113501624

133 NGUYEN VAN QUYET

113510560

134 NGUYEN THI PHUNG

113510546

135 NGUYEN PHUONG DUNG

100584196

136 NGUYEN THI THUY TIEN

113193946

137 BUI NGOC TU MINH

113119328

138 KHUU THI NGOC HUYEN

111597239

139 NGUYEN MINH PHUNG

113175487

140 DUONG TRIEU PHI

109604133

141 CAO DUC TRONG

113428303

142 NGUYEN THI HOAI THUONG

113423028

143 TANG KHANH HIEN

113442830

144 VU NGOC MINH THU

113442579

145 TRA THI THANH TUYEN

113445791

146 LY NGA

107693532

147 DIEP LAM MINH THIN

113282943

148 CHAU NGOC SON

111197120

149 NGUYEN TUYEN LINH

113444773

150 BUI THI VEN

113416908

151 VO THI LIEN

113457380

152 DAO THANH PHUONG

100403213

153 NGUYEN XUAN TOAN

113420301

154 LE VAN MINH

113457639

155 TRAN MINH DUC

113441616

156 TRUONG NHUT CAM NGOC

113432392

157 TRUONG CONG HOA

113337762

158 TRAN NGUYEN THI LOC

109305816

159 DAO THI THANH MAI

102184720

160 NGUYEN THI LE THANH

113522484

161 NGUYEN THI NHU HA

113510522

162 HUA THU KHUONG

109359130

163 NGHIEM XUAN BA LINH

107116871

164 LE MANH CUONG

103573564

165 NGUYEN VAN SAU

108569075

166 NGUYEN VIET ANH

111346214

167 LE VAN TRUNG

101626109

168 NGUYEN TRI DUC

101494518

169 LE DUY PHONG

111040171

170 NGUYEN CHI LINH

101246052

171 LUU THI HOANG

113446692

172 TRUONG VAN THANH

113457110

173 TRAN THI NGOC THUY

113432603

174 BUI QUAN THOAI

113425117

175 PHAM AN NHIEN

113441898

176 TRAN MANH DAI

113522501

177 TRUONG THI HOA

113522458

178 NGUYEN THI LAI

113522836

179 DUONG THI THUY TRANG

113516693

180 PHAM THI LINH

108124966

181 NGUYEN DUC NGOC

113501820

182 MAI XUAN TAM

113501777

183 NONG DO HUYEN TRANG

113492811

184 THAN MINH TUAN

112777460

185 PHAM THI HONG HANH

113174407

186 NGUYEN THI MAI TRAM

111399170

187 VO TRUNG NHAN

100893432

188 VO HOANG KHANH DUY

110837151

189 TRUONG MINH TAM

113165157

190 BUI MINH NHUT

113332633

191 NGUYEN THI KIM ANH

104490379

192 NGUYEN THI KIM HOA

103589317

193 NGUYEN THI BICH NGOC

113304961

194 NGUYEN THI NU VUONG

113373261

195 PHAM TRAN PHU

113268856

196 NGUYEN MINH PHUOC

103667169

197 NGUYEN NGOC MINH

113424838

198 DUONG THI HUE

107566301

199 NGUYEN NGOC PHUONG TRANG

113443315

200 NGUYEN VAN HOANG NAM

113444682

201 HUYNH VAN NGHI

113442282

202 VO TAN ANH DUNG

113457562

203 NGUYEN HONG SON

113448781

204 NGUYEN THI KIM THANH

113522678

205 PHUNG ANH YEN NHI

113515924

206 LE THI ANH HONG

113247008

207 TRAN THI HOAT

113515845

208 TRAN XUAN TU

113516643

209 DO THI HIEN

101526971

210 LE THI THANH THAO

111014768

211 VU THUY NGOC TRAN

110323497

212 TRAN TRUNG THANH

113081428

213 HUYNH MINH BINH

113132045

214 NGUYEN NGOC MINH DANG

102171723

215 DANG THI TRUNG DUNG

110320225

216 NGUYEN THI MAI

113379655

217 NGUYEN VIET DUC

113444606

218 TRAN LUU XUAN THINH

113444436

219 LUU HOANG HIEU

113446745

220 Quận 7 HA HUYNH THANH

110024209

221 Tây Đô TRAN THANH VU

111296483

222 Mỹ Tho DOAN THI THANH PHUONG

106508120

223 VO THANH TIEN

113065888

224 PHAN PHU HANH DUNG

108018222

225 An Giang NGUYEN VAN NHAN

111841604

226 TRAN KHANH AN

108496448

227 LUONG THANH XUAN

104403089

228 Long An BUI MANH PHAT

105840870

229 THAI HUE PHUONG

107580876

230 NGUYEN THI DIEM THUY

104528384

231 Hùng Vương NGUYEN PHUONG THAO

108616684

232 LE THI KIM LIEN

109663218

233 HOANG THI NGOC DIEP

106339880

234 Hải Phòng LUONG THI THAM

103566793

235 DANG THUY LINH

113208143

236 LE HUU SANG

113226652

237 NGUYEN TUE SO

112278165

238 DO THI MINH PHUONG

106143827

239 NGUYEN THI TUAT

103035471

240 BUI THI THANH HA

106542035

241 NGUYEN THI MANG

105203864

242 PHAN TO QUANG

107004224

243 BUI THI NGOAN

111977831

244 VU ANH TUAN

104516886

245 DO THI HIEN

112305889

246 DAO THE HAI

106168906

247 HOANG QUYNH HOA

112136006

248 PHAM THI THANH HUYEN

106462883

249 NGUYEN VAN QUYET

113272106

250 NGUYEN THI MINH PHU

113060008

251 THAI KIM DUNG

107381828

252 NGUYEN SY THIEP

112924996

253 TRAN THI MONG

109881171

254 DUONG THI TUYET TRINH

108016406

255 DAO THI HAI

109982731

256 PHAM VAN DUNG

113208260

257 LUU QUANG LINH

113197071

258 HOANG TRUONG TUNG

113011045

259 NGUYEN DINH KHAI

113194615

260 NGUYEN MANH HUNG

104630840

261 PHAM ANH DUNG

102587001

262 Huế TRUONG THI HUONG

110431725

263 NGUYEN THI TUONG VI

103669507

264 Hai Bà Trưng LE THAI HA

113279831

265 HA THE HIEN

113269800

266 TRINH QUOC PHONG

109771962

267 VU MANH HUNG

113280361

268 Đống Đa NGUYEN THI HAI NAM

113208272

269 TON THI THANH HUYEN

108989562

270 BUI HUY LONG

113103642

271 PHAM VAN THANH

113208246

272 PGD Nguyễn Thái Học DUONG QUYNH TRANG

103656031

273 Bình Dương PHAM HAI DANG

112850468

274 VO QUOC THAI

106184481

275 LE VAN TUAN

105235685

276 THAI THI DIEM LE

107727369

277 NGUYEN THI THAM

107715536

278 LE THI TUONG VAN

113273631

279 Đồng Nai HUYNH VAN HUNG

107892683

280 NGUYEN THI HUYEN TRAN

104429112

281 LUU VAN PHUOC

109954083

282 LE KIM LANH

108587675

283 DAO DANH QUYET

107587719

284 NGUYEN QUOC HOA

103113895

285 NGUYEN THOI NHAT HUNG

113329820

286 TRAN THANH THUY

111923385

287 Thủ Đức UNG THI THU MY

112000697

288 UNG NHO DUNG

112549435

289 NGUYEN THANH TAM

110794476

290 NGUYEN TAN CANH

112445964

291 NGUYEN NHUT TUAN

106936975

292 Bà Rịa – Vũng Tàu TRINH HUYNH CHAU

107843840

293 VO NGO NHU QUYNH

113335465

294 PGD Long Khánh HWANG HO SUK

113069597

295 LE DIEN

106471963

296 Bình Phước NGUYEN BA QUOC

113107284

297 HOANG QUOC VINH

113216891

298 PGD Kim Biên TRUONG KIEN DAN

106706227

299 Quảng Ninh DINH THI CHAN

102169196

300 LE THI THANH

105825832

301 PHAM VAN MAM

111064957

302 LE HOANG LONG

101949563

303 NGUYEN THUY MAI

110112329

304 TRAN THIEN HUONG

113266937

305 TRAN TRUNG HIEU

113265139

306 TRAN THI BICH THUY

107342547

307 NGUYEN THI MINH HIEU

102201516

308 TRAN THI THOM

111798340

309 NGUYEN QUANG KIEN

102450935

310 BUI THI QUYNH CHI

110363112

311 NGUYEN THI MY HANH

108472246

312 NGUYEN VAN TUYEN

102218363

313 PGD Móng Cái NGUYEN VAN DONG

113021820

314 TP.Hồ Chí Minh TRINH XUAN TAI

109657752

315 PHUONG KHANH HOAI

102366718

316 HA GIANG NAM

111687711

317 VO XUAN QUYNH

113091459

318 PHAN TAN PHONG

102157923

319 PHAM HONG HANH

111113095

320 DANG THI MAI

111059067

321 NGUYEN THI MINH HIEN

100701407

322 NGUYEN HONG LIEN

104133309

323 TRAN THI MAI TRINH

110930238

324 DANG LE THI HIEN

102368089

325 PHUNG VIET HUNG

111959401

326 PHUNG VAN HA

102370745

327 NGUYEN DINH TRUNG CHINH

104137381

328 HUYNH NGOC BAO CHAU

113446317

329 VO HOAI HAN

104153892

330 VUONG THI KIM MAI

102366445

331 PHAM THI KIM GIANG

112154060

332 NGUYEN DOAN TIN

113459390

333 TRUONG CONG HOANG

105696578

334 NGUYEN VIET HUNG

113483511

335 NGUYEN BAO MINH CHAU

111994712

336 NGUYEN THI THANH THUY

101499752

337 PHAM XUAN THANH CHUNG

111307165

338 TRAN QUOC HUY

101091940

339 TON DANG DANG QUANG

104694664

340 NGUYEN THI CAM HUONG

102369150

341 VU VAN HUNG

107060424

342 TRAN THANH HUONG

105533453

343 NGUYEN HOANG PHONG

104141007

344 TRAN ANH TUAN

102370393

345 NGUYEN THANH PHU

102367346

346 NGUYEN THI KIM NGUYEN

113406850

347 KY MINH TRI

103571023

348 VU QUANG PHUC

102370513

349 DO THI THU

105744806

350 PHAM NGOC LUAN

113457093

351 BUI AN KHUONG

113455966

352 NGUYEN MAI QUOC TRANG

113459273

353 MAC LE UYEN

113459546

354 LE MINH THUY

109796027

355 NGUYEN THI KIM PHUONG

104240097

356 TRAN HONG TUAN

101178803

357 NGUYEN THUY PHUONG THAO

103940092

358 TRAN THUAN QUANG

112520661

359 DAO THU NGUYET

104147465

360 TRAN VAN ANH

113125626

361 LAI THI NGOC TRAM

107368644

362 DANG QUOC THE

100071254

363 LE THI HONG DIEP

104155759

364 VO THI HONG HANH

104161095

365 NGUYEN SONG MY HUONG

111287523

366 NGUYEN DUC QUANG

113281298

367 TRAN TRONG TUAN

107214582

368 NGUYEN THI TU TRINH

113112710

369 PHAM THI THANH LAN

104816183

370 NGUYEN DINH CAO TUONG

107414390

371 VUONG THANH TUAN

107851172

372 NGUYEN HUYNH BAO CHAN

108901118

373 LY MY NHUNG

113022915

374 NGUYEN NGOC KHANH DUNG

110074333

375 LAC NGUYEN PHUONG LINH

107649775

376 NGUYEN HOANG MINH VUONG

102372779

377 LE THI KIEU LY LY

102385001

378 DO THI HONG THAO

112520532

379 NGUYEN HUU TRANG

102079523

380 NGUYEN THI KIM TUYEN

109769775

381 LE QUOC CUONG

106585386

382 LE THI NGUYET DONG

102374210

383 NGUYEN THI THANH THUY

113311861

384 DAO DIEM TRANG

106885671

385 LE VAN SY

113483406

386 TRAN LAM PHAP

112016385

387 TRUONG CONG VIET TRUONG

103503791

388 HUYNH TUAN KHANH

104247772

389 NGO THI KIM NGAN

109252174

390 PHAM TUAN KHOI

104157070

391 NGUYEN THI ANH DAO

101863941

392 VU THUY BOI NGOC

100139800

393 NGUYEN THI THANH HUYEN

105437805

394 TRAN QUANG Y

108847594

395 VO THI BICH NGOC

104157408

396 TRINH QUOC HUY

111822220

397 NGUYEN DINH TAM

104766302

398 NGUYEN MINH KHA

107894916

399 TRAN HUYNH QUOC

105148052

400 TRAN VAN NHAT

113088165

401 CHAU THINH LAN

100863580

402 PHAM THI LE ANH

113106527

403 TRUONG THI MY PHUONG

102350496

404 BUI THANH DUNG

104132850

405 TRAN DANG KHOA

101667402

406 LE THI MINH THUY

106839696

407 NGUYEN TRUONG GIANG

109252083

408 VU THI TUYET ANH

100103356

409 TRINH THIEN PHUC

102377482

410 PHAN TIEN HY

113378455

411 DANG QUANG NAM

113456075

412 NGUYEN DINH PHONG

105741074

413 HA MAT

113446379

414 NGAC KIM LOAN

101218392

415 PHAM GIA PHONG

101222264

416 NGUYEN THI HONG MAI

101327882

417 TA QUANG AN

101593156

418 TRAN MINH KHOA

113430564

419 NGUYEN NHAT NGUYEN

105826874

420 NGUYEN QUOC VIET

113457158

421 LE THIEN HOAN

113457603

422 DUONG A LUC

101250261

423 LE CHI LOI

113455849

424 PHAM XUAN TUNG

113459338

425 TRAN HUYNH DAT

111296639

426 HO NGOC KIM CHI

113465961

427 HOANG CONG MINH

113465997

428 LE THI RI

113535352

429 TRAN TUYET LOAN

108978288

430 BUI THI KIM THANH

104183603

431 PHAN THI NHI HIEU

101403727

432 NGUYEN LA HOANG LAN

103229125

433 PHAM THANH SON

102762041

434 TRAN THI THANH LOAN

100091008

435 TANG HUE PHUONG

111059237

436 NGUYEN THANH HAI

104425491

437 NGUYEN THANH DUC

101905787

438 DO THI BICH HAO

113056629

439 PHAN THI THUY TRAM

113107210

440 PHAM THI HONG PHAN

102248021

441 HOANG TRONG HUNG

100605859

442 TRAN NGOC PHU

113224886

443 DANG ANH TU

101862404

444 LE THI YEN TRINH

102437177

445 LE THI KIM LIEN

104158529

446 NGUYEN THI KIM PHUONG

101335841

     

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon