Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Combo thanh toán nhập khẩu 2019

a. Thời gian triển khai: từ ngày 01/05/2020 đến ngày 31/07/2020

b. Đối tượng áp dụng:

Khách hàng tổ chức mới của Eximbank, đăng kí sử dụng combo TKDN 5 trong 1.

Khách hàng tổ chức hiện hữu của Eximbank có tăng trưởng tiền gửi không kì hạn.

c. Ưu đãi của chương trình 

Phí dịch vụ
Nội dung ưu đãi
Phí chuyển tiền ngoài hệ thống trên IB

Miễn phí cho đối tượng 1

Miễn/ Giảm phí cho đối tượng 2

Phí chuyển tiền nhanh trên IB
Phí kiểm đếm trên IB

e. Quy định chung: Không giới hạn số giao dịch và số phí được ưu đãi, áp dụng từ ngày đăng kí thành công đến hết hiệu lực của chương trình

Không áp dụng cho các trường hợp : chuyển khoản người nhận chịu phí, khách hàng là doanh nghiệp thuộc khu chế xuất .

f. Giải đáp thắc mắc: Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Eximbank. 

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon