Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Chương trình khuyến mại "Mua sắm thỏa thích cùng thẻ E-Maximark"

1. Tên chương trình khuyến mại: “Mua sắm thỏa thích cùng thẻ E-Maximark”

2. Sản phẩm khuyến mại: Dịch vụ phát hành mới và thanh toán thẻ E-Maximark.

3. Hình thức khuyến mại: Tặng phiếu mua hàng.

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/10/2011 đến ngày 31/12/2011, hoặc đến khi hết quà tặng (tùy trường hợp nào tới trước).

5. Phạm vi khuyến mại:  Hệ thống Maximark toàn quốc.

6. Đối tượng hưởng khuyến mại:

- Đối với giải thưởng quà tặng: Khách hàng phát hành mới thẻ E-Maximark vàng (thẻ tín dụng quốc tế và thẻ Visa Debit).

- Đối với giải thưởng Doanh số sử dụng thẻ nhiều nhất: Khách hàng là chủ thẻ E-Maximark hiện hữu hoặc phát hành mới thoả mãn Thể lệ này.

7. Cơ cấu giải thưởng:

- Giải thưởng quà tặng: 1.000 phần quà, mỗi phần là 01 phiếu mua hàng tại Maximark trị giá 50.000 đồng/phiếu.

- Giải thưởng doanh số sử dụng thẻ nhiều nhất: 33 giải thưởng, cụ thể:

01 Phiếu mua hàng tại Maximark trị giá 5.000.000 đồng: Dành cho chủ thẻ có doanh số sử dụng thẻ nhiều nhất.
02 Phiếu mua hàng tại Maximark, mỗi phiếu trị giá 3.000.000 đồng: Dành cho 02 chủ thẻ có doanh số sử dụng thẻ nhiều thứ nhì và thứ ba.
30 Phiếu mua hàng tại Maximark, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng: Dành cho 30 chủ thẻ có doanh số nhiều tiếp theo.

- Tổng giá trị giải thưởng: 76.000.000 đồng.

8. Nội dung và thể lệ chi tiết của chương trình khuyến mại:

8.1 Điều kiện nhận thưởng chương trình khuyến mại:

- Đối với giải thưởng quà tặng là phiếu mua hàng 50.000 đồng: Khách hàng phát hành mới thẻ E-Maximark vàng (thẻ tín dụng quốc tế và thẻ Visa Debit). và phát sinh giao dịch thanh tóan hàng hóa, dịch vụ hoặc rút tiền mặt đầu tiên trong thời gian khuyến mại.

- Đối với giải thưởng doanh số cao nhất: Khách hàng là chủ thẻ E-Maximark hiện hữu hoặc phát hành mới thực hiện giao dịch hàng hóa, dịch vụ tại Đơn vị chấp nhận thẻ (POS) Eximbank tại hệ thống Maximark trong thời gian khuyến mãi với doanh số tích lũy tối thiểu là 2.000.000 đồng và thoả mãn quy định tại Thể lệ này.

- Mỗi chủ thẻ chỉ được nhận tối đa 01 giải thưởng quà tặng. Một chủ thẻ có thể vừa nhận giải thưởng quà tặng vừa nhận giải thưởng doanh số cao nhất nếu đạt điều kiện nhận thưởng quy định tại Thể lệ này.

8.2 Quy định về giao dịch:

- Giao dịch hợp lệ là giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ được thực hiện thành công không bao gồm giao dịch phát sinh do sự cố hệ thống và giao dịch hoàn trả.

- Doanh số phát sinh của các chủ thẻ phụ được tính về cho chủ thẻ chính.

- Đối với các giao dịch hoàn trả: Chủ thẻ bị trừ từ doanh số tích luỹ phần giá trị giao dịch bị hoàn lại.

- Doanh số sử dụng thẻ bao gồm tổng cộng doanh số của các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh của chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ trong thời gian khuyến mại.

8.3 Quy định về cách thức xác định trúng thưởng:

- Đối với giải thưởng quà tặng là Phiếu mua hàng 50.000 đồng: Eximbank cập nhật và công bố công khai trên website Eximbank danh sách 1.000 khách hàng đạt điều kiện nhận thưởng.

- Đối với giải thưởng Doanh số cao nhất: Cuối chương trình, Eximbank tổng hợp và công bố công khai trên website Eximbank danh sách 33 chủ thẻ đạt điều kiện nhận thưởng quy định tại thể lệ này để trao các giải thưởng theo quy định.

- Eximbank thông báo đến khách hàng trúng giải qua số điện thoại liên lạc khách hàng cung cấp trong hồ sơ phát hành thẻ và đề nghị khách hàng lựa chọn hình thức nhận giải thưởng:

Trực tiếp tại điểm giao dịch của Eximbank.
Phiếu mua hàng được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ khách hàng đăng ký trong hồ sơ phát hành thẻ.

9. Trách nhiệm thông báo:

- Eximbank có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, danh sách khách hàng trúng thưởng trên trang web của Eximbank: www.eximbank.com.vn hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày Eximbank gửi thông báo đến khách hàng trúng thưởng, Eximbank sẽ tiến hành trao thưởng cho các khách hàng trúng thưởng mỗi đợt khuyến mại.

- Mọi thắc mắc của khách hàng có liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các địa điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc hoặc liên hệ:

Trung tâm hỗ trợ khách hàng: 08.38210051-38210046, contact@eximbank.com.vn.

10. Các quy định khác:

- Chủ thẻ chính sẽ là người đứng ra thực hiện các giao dịch khiếu nại với Ngân hàng.

- Khách hàng có trách nhiệm lưu giữ các Hóa đơn mua hàng và Hóa đơn thanh toán thẻ cần thiết để xuất trình khi Ngân hàng có yêu cầu. Số tiền trên Hóa đơn mua hàng phải khớp đúng với Hóa đơn thanh toán thẻ của ĐVCNT.

- Eximbank sẽ không tặng phiếu mua hàng hoặc thưởng tiền cho các chủ thẻ tiến hành ngừng sử dụng thẻ trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại và thời gian trả thưởng cho chủ thẻ.

- Eximbank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ và thực hiện các thủ tục trả thưởng.

- Eximbank được miễn trách đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình như: cháy nổ, lũ lụt, động đất… làm cho các giao dịch của chủ thẻ bị sai lệch, không thực hiện được hoặc không truyền về hệ thống ngân hàng.

- Eximbank có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, danh sách khách hàng trúng thưởng trên ít nhất 01 phương tiện thông tin đại chúng.

- Eximbank có quyền thay đổi và điều chỉnh các điều kiện và điều khoản của chương trình cho phù hợp. Các thông báo sẽ được công bố rộng rãi, công khai trên website của Eximbank (www.eximbank.com.vn) 07 ngày trước khi thay đổi.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Eximbank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Bằng việc tham gia vào chương trình này, Chủ thẻ chấp nhận tất cả các điều kiện và điều khoản của chương trình được liệt kê trong Thể lệ chương trình này và theo tất cả các điều khoản trong Các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ E-Maximark do Eximbank phát hành.

- Các khiếu nại, tranh chấp giữa Eximbank và khách hàng phát sinh từ chương trình sẽ được hai bên thương lượng giải quyết. Trường hợp không giải quyết được thì sẽ đưa ra tòa án có thẩm quyền giải quyết.

- Trường hợp danh sách khách hàng trúng thưởng do Eximbank công bố có sai sót gây nhầm lẫn cho khách hàng trong việc trúng thưởng thì Eximbank có trách nhiệm trao các giải thưởng này cho khách hàng.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon