Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Chương trình khởi động cùng Eximbank

a. Thời gian triển khai: từ ngày 12/02/2020 đến 30/04/2020

b. Đối tượng áp dụng:

Đối tượng 1: Khách hàng tổ chức mới của Eximbank, đăng ký sử dụng Combo TKDN 5 trong 1.

Đối tượng 2: Khách hàng tổ chức hiện hữu của Eximbank có tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn.

c. Ưu đãi của chương trình 

Phí dịch vụ

Nội dung ưu đãi

Phí chuyển tiền ngoài hệ thống trên IB

 

Miễn phí cho đối tượng 1

Miễn/giảm phí cho đối tượng 2

Phí chuyển tiền nhanh trên IB

Phí kiểm đếm trên IB

d. Qui định chung

Không giới hạn số giao dịch và số phí được ưu đãi, áp dụng từ ngày đăng ký thành công đến hết hiệu lực của chương trình.

Không áp dụng cho các trường hợp: chuyển khoản người nhận chịu phí, khách hàng là doanh nghiệp thuộc Khu chế xuất.

e. Giải đáp thắc mắc: : Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Eximbank.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon