Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Cho vay Khách hàng cá nhân mua xe ô tô

CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN MUA XE Ô TÔ

HẠN MỨC 2.000 TỶ

Lãi suất chỉ từ 7,5%/năm

 

Đối tượng khách hàng

Khách hàng cá nhân có nguồn thu nhập ổn định.

 

Mục đích vay

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay mua xe ô tô để:

- Phục vụ nhu cầu đi lại của cá nhân và gia đình.

- Phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Thời gian vay

Theo nhu cầu của khách hàng và quy định của Eximbank.

 

Số tiền cho vay

Theo nhu cầu khách hàng, nguồn thu nhập trả nợ và giá trị tài sản bảo đảm.  

Lãi suất vay

Thời gian ưu đãi

Lãi suất cho vay

6 tháng

7,5%/năm

12 tháng

Từ 7,9% đến 9%/năm

Sau đó

LSTK 13T (LCK) + 3,5%/năm

Tài sản bảo đảm

Xe ô tô hình thành từ vốn vay.  

Hạn mức

2.000 tỷ đồng.  

Hồ sơ vay vốn

- Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của Eximbank).

- CMND, Hộ khẩu/ sổ tạm trú,…

- Giấy xác nhận độc thân/ Giấy đăng ký kết hôn.

- Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập, khả năng trả nợ của khách hàng.

- Chứng từ chứng minh mục đích vay (Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hóa đơn…).

- Hồ sơ tài sản bảo đảm.

 

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon