Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Cất cánh dễ dàng với Thẻ nội địa Eximbank V-TOP

Chủ thẻ sử dụng Thẻ ghi nợ nội địa Eximbank V-TOP (và các sản phẩm thẻ đồng thương hiệu) thực hiện thanh toán tiền mua vé máy bay Vietnam Airlines qua mạng từ ngày 20/04/2012 đến 31/05/2012 từ ngày 01/09/2012 đến 31/10/2012, với giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ có cơ hội nhận được các giải thưởng:

100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng:
Dành cho 100 chủ thẻ lần đầu tiên mua vé máy bay Vietnam Airlines qua mạng bằng thẻ ghi nợ nội địa Eximbank thành công và sớm nhất.

Tặng 5% doanh số mua vé máy bay:
- Chủ thẻ phải có doanh số mua vé máy bay Vietnam Airlines qua mạng từ 10 triệu đồng/ tháng trở lên.
- Giải thưởng sẽ ưu tiên trao cho các chủ thẻ có doanh số mua vé máy bay qua mạng trong tháng cao nhất cho đến khi đạt tổng giá trị giải thưởng tối đa quy định tại Thể lệ này.
- Doanh số được tính chiết khấu là doanh số:

Được mua bằng một (01) thẻ ghi nợ nội địa.Chủ thẻ thực hiện giao dịch phải đồng thời là khách bay (Chủ thẻ phải thực hiện tối thiểu 01 chuyến bay bằng vé đã mua trong thời gian thực hiện chương trình).Vé mua được sử dụng để bay trong thời gian:
Đợt 1: Từ 20/04/2012 đến 31/08/2012.
Đợt 2: Từ 01/09/2012 đến 30/11/2012.Chủ thẻ đạt điều kiện nhận thưởng được nhận số tiền thưởng là 5% tổng doanh số mua vé máy bay phát sinh trong tháng nhưng tối đa 2 triệu đồng/ 1 khách hàng/ 1 tháng.

Tặng 04 vé máy bay khứ hồi đi nội địa hoặc Đông Nam Á do Vietnam Airlines trực tiếp khai thác:
- Chủ thẻ có doanh số mua vé máy bay Vietnam Airlines qua mạng cao nhất, đồng thời có doanh số phát sinh trong tháng kỳ đạt từ 20 triệu đồng trở lên.
- Vé máy bay được mua bằng một (01) thẻ ghi nợ nội địa.
- Chủ thẻ thực hiện giao dịch phải đồng thời là khách bay (Chủ thẻ thực hiện tối thiểu 01 chuyến bay bằng vé đã mua trong thời gian thực hiện chương trình).
- Vé mua được sử dụng để bay trong thời gian:
Đợt 1: Từ 20/04/2012 đến 30/06/2012.
Đợt 2: Từ 01/09/2012 đến 30/11/2012.
- Khách hàng phải trả các khoản thuế, phí liên quan đến vé thưởng

Chi tiết Thể lệ chương trình xem tại đây hoặc liên hệ các điểm giao dịch Eximbank gần nhất.
Ðể thực hiện việc thanh toán vé máy bay qua website, khách hàng cần đăng ký sử dụng thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa (xem thêm thông tin tại đây).

Khuyến mại mùa thu 2012

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon