Image
ImageImage
Tài trợ trước xuất khẩu/ trước giao hàng

Lợi ích nổi bật

Thông tin sản phẩm

Gửi yêu cầu

Câu hỏi thường gặp

Image
Image

Ưu đãi

Được chiết khấu bộ chứng từ để thu nợ sớm

Image

Hỗ trợ tối đa

Thủ tục đơn giản, phát hành nhanh chóng

Image

Tỷ lệ

Tỷ lệ tài trợ cao

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm

Điều kiện

Thủ tục

Nổi bật

  • Khách hàng được tài trợ vốn lưu động để thu mua nguyên vật liệu đầu vào và thực hiện các hợp đồng xuất khẩu.
  • Được chiết khấu bộ chứng từ để thu nợ sớm.
  • Tỷ lệ tài trợ lên đến 90%.
Image

Quý khách cần tư vấn

ImageImageImageImage
Gửi yêu cầu tư vấn sản phẩm
Gửi yêu cầu để chúng tôi có thể tư vấn cho Quý khách loại sản phẩm phù hợp nhất.

Câu hỏi thường gặp

Thủ tục ủy quyền cho cá nhân khác sử dụng tài khoản doanh nghiệp? (người Việt Nam hay nước ngoài)
Tài khoản Khách hàng doanh nghiệp duy trì số dư tối thiểu không?
Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền gửi có kỳ hạn, khi đến hạn có cần phải đến Ngân hàng làm thủ tục gửi tiếp hay không ?
Khách hàng mở Tài khoản tại chi nhánh này lấy số phụ tại chi nhánh khác có đuợc không ?
Khách hàng doanh nghiệp muốn xác nhận không có khoản nợ tại Eximbank?

Xem thêm

Các sản phẩm khác dành cho Quý khách

Image
icon
iconicon