Image
ImageImage
Tài trợ thương mại trực tuyến

Lợi ích nổi bật

Thông tin sản phẩm

Gửi yêu cầu

Câu hỏi thường gặp

Image
Image

Hỗ trợ khách hàng

Tư vấn chuyên nghiệp

Image

Dịch vụ

Truy vấn thông tin. Truy vấn điện Swift. Truy vấn số dư bộ chứng từ

Image

Chuyên nghiệp

Giảm thiểu rủi ro

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm

Điều kiện sử dụng

Thủ tục

Thư tín dụng trực tuyến (L/C online)

  • Phát hành L/C;
  • Tu chỉnh L/C;
  • Nhận thông báo kết quả xử lý giao dịch.

Truy vấn giao dịch TTQT online

  • Truy vấn điện Swift L/C / Tu chỉnh L/C;
  • Truy vấn số dư bộ chứng từ xuất nhập khẩu chưa thanh toán;
  • Truy vấn thông tin / tình trạng bộ chứng từ xuất nhập khẩu.
Image

Quý khách cần tư vấn

ImageImageImageImage
Gửi yêu cầu tư vấn sản phẩm
Gửi yêu cầu để chúng tôi có thể tư vấn cho Quý khách loại sản phẩm phù hợp nhất.

Câu hỏi thường gặp

Thủ tục ủy quyền cho cá nhân khác sử dụng tài khoản doanh nghiệp? (người Việt Nam hay nước ngoài)
Tài khoản Khách hàng doanh nghiệp duy trì số dư tối thiểu không?
Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền gửi có kỳ hạn, khi đến hạn có cần phải đến Ngân hàng làm thủ tục gửi tiếp hay không ?
Khách hàng mở Tài khoản tại chi nhánh này lấy số phụ tại chi nhánh khác có đuợc không ?
Khách hàng doanh nghiệp muốn xác nhận không có khoản nợ tại Eximbank?

Xem thêm

Image
icon
iconicon