Image
ImageImage
Giao dịch hối đoái hoán đổi (Swap)

Lợi ích nổi bật

Thông tin sản phẩm

Gửi yêu cầu

Câu hỏi thường gặp

Image
Image

Tiện ích

Sử dụng và quản lý dòng vốn hiệu quả

Image

Ưu đãi

Miễn phí dịch vụ. Tỷ giá cạnh tranh

Image

Chuyên nghiệp

Đa dạng ngoại tệ, thủ tục đơn giản

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm

Thủ tục

Nổi bật

  • Công cụ quản lý dòng tiền hiệu quả, tận dụng nguồn ngoại tệ sẵn có hoặc sử dụng nguồn ngoại tệ sẽ có trong tương lai.
  • Công cụ phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá ảnh hưởng đến thu nhập và chi phí trong tương lai.
  • Khách hàng không phải trả phí giao dịch.

Kỳ hạn giao dịch linh hoạt

  • Giao dịch giữa Đồng Việt Nam với ngoại tệ: tối thiểu từ 03 (ba) ngày làm việc đến 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày kể từ ngày giao dịch.
  • Giao dịch giữa hai loại ngoại tệ với nhau: theo thỏa thuận giữa Eximbank và khách hàng.
ImageImageImageImage
Gửi yêu cầu tư vấn sản phẩm
Gửi yêu cầu để chúng tôi có thể tư vấn cho Quý khách loại sản phẩm phù hợp nhất.

Câu hỏi thường gặp

Thủ tục ủy quyền cho cá nhân khác sử dụng tài khoản doanh nghiệp? (người Việt Nam hay nước ngoài)
Tài khoản Khách hàng doanh nghiệp duy trì số dư tối thiểu không?
Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền gửi có kỳ hạn, khi đến hạn có cần phải đến Ngân hàng làm thủ tục gửi tiếp hay không ?
Khách hàng mở Tài khoản tại chi nhánh này lấy số phụ tại chi nhánh khác có đuợc không ?
Khách hàng doanh nghiệp muốn xác nhận không có khoản nợ tại Eximbank?

Xem thêm

Các sản phẩm khác dành cho Quý khách

Image
icon
iconicon