Image
ImageImage
Combo hoán đổi ngoại tệ

Lợi ích nối bật

Thông tin sản phẩm

Gửi yêu cầu

Câu hỏi thường gặp

Image
Image

Tiện ích

Bảo hiểm tỷ giá hối đoái

Image

Ưu đãi

Ưu đãi tiền gửi

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm

Thủ tục

Khách hàng thực hiện đồng thời

  • Hợp đồng hoán đổi ngoại tệ: tận dụng nguồn ngoại tệ sẵn có, phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá.
  • Hợp đồng tiền gửi: nhận ưu đãi về lãi suất tiền gửi.

Ưu điểm

  • Không yêu cầu ký quỹ.

Ưu đãi

  • Ưu đãi về lãi suất tiền gửi áp dụng cho tất cả các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn hiện hành:
    • Kỳ hạn gửi 6 tháng: + 0,05%
    • Kỳ hạn gửi 12 tháng: + 0,1%
ImageImageImageImage
Gửi yêu cầu tư vấn sản phẩm
Gửi yêu cầu để chúng tôi có thể tư vấn cho Quý khách loại sản phẩm phù hợp nhất.

Câu hỏi thường gặp

Thủ tục ủy quyền cho cá nhân khác sử dụng tài khoản doanh nghiệp? (người Việt Nam hay nước ngoài)
Tài khoản Khách hàng doanh nghiệp duy trì số dư tối thiểu không?
Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền gửi có kỳ hạn, khi đến hạn có cần phải đến Ngân hàng làm thủ tục gửi tiếp hay không ?
Khách hàng mở Tài khoản tại chi nhánh này lấy số phụ tại chi nhánh khác có đuợc không ?
Khách hàng doanh nghiệp muốn xác nhận không có khoản nợ tại Eximbank?

Xem thêm

Các sản phẩm khác dành cho Quý khách

Image
icon
iconicon