Image
ImageImage
Vita Sống thịnh vượng

Giải pháp bảo hiểm vượt trội cho cá nhân và gia đình, đầu tư thông minh cho tương lai

Lợi ích nổi bật

Thông tin sản phẩm

Gửi yêu cầu

Sản phẩm khác

Image
Giải pháp bảo vệ và đầu tư vượt trội cho cả gia đình Quý khách

0

%
số tiền

Nhận 200% STBH nếu xảy ra rủi ro

0

%
số tiền

Nhận thêm 100% STBH nếu xảy ra rủi ro tử vong do tai nạn

0

quỹ
đầu tư

Linh hoạt lựa chọn quỹ đầu tư

Thông tin sản phẩm

Đầu tư hay

Bảo vệ ngay

Điều kiện tham gia

Ghi chú

Linh hoạt lựa chọn

  • Linh hoạt lựa chọn quỹ đầu tư với 04 Quỹ liên kết đơn vị.
  • Linh hoạt thay đổi kế hoạch đầu tư.

Tối ưu hóa lợi nhuận

  • Tối ưu hóa lợi nhuận khi tận dụng kinh nghiệm và lợi thế 02 công ty quản lý quỹ .

Gia tăng tài sản

  • Gia tăng tài sản với quyền lợi thưởng hấp dẫn.
Tiết kiệm nhân đôi - Nhận tiền về túi

Tiết kiệm nhân đôi - Nhận tiền về túi

Vì sao Quý khách nên mua bảo hiểm tại Eximbank?

icon

Bảo vệ tối ưu

Nhận 100% STBH và giá trị tài khoản nếu xảy ra rủi ro TTTBVV hoặc tử vong

icon

Tối ưu hóa lợi nhuận

Tối ưu hóa lợi nhuận khi tận dụng kinh nghiệm và lợi thế 02 công ty quản lý quỹ

icon

Tích lũy an toàn

Tích lũy an toàn và hiệu quả với lãi suất cam kết xuyên suốt thời hạn hợp đồng

icon

Thủ tục nhanh gọn

Tham gia bảo hiểm chỉ với 3 câu trả lời về sức khỏe & nộp bảo hiểm trực tuyến

ImageImageImageImage
Gửi yêu cầu tư vấn sản phẩm bảo hiểm
Gửi yêu cầu để chúng tôi có thể tư vấn cho Quý khách sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất.

Các sản phẩm bảo hiểm khác dành cho Quý khách

Image
icon
iconicon