Image
ImageImage
Đồng hành cho tương lai vững bước

Lợi ích nổi bật

Thông tin sản phẩm

Gửi yêu cầu

Sản phẩm khác

Image
Điểm tựa cho tương lai vững bước

0


tuổi

Bảo vệ lâu dài đến

0


in 1

Bảo vệ toàn diện

0

%
value

Thương tật toàn bộ & vĩnh viễn/Tử Vong

Thông tin sản phẩm

Điều kiện tham gia

Sản phẩm

Quyền lợi

Ghi chú

Độ tuổi tham gia

  • Tuổi tham gia: 18 tuổi – 60 tuổi (đối với sản phẩm chính)
  • Tuổi tối đa kết thúc thời hạn bảo hiểm: 70 tuổi

Thời hạn hợp đồng

  • 5 – 30 tuổi

Thời hạn đóng phí

  • Bằng thời gian hợp đồng.

Lựa chọn đóng phí

  • Đóng phí định kỳ / Đóng phí trước 03 năm.
Image

Quý khách cần tư vấn

Tiết kiệm nhân đôi - Nhận tiền về túi

Tiết kiệm nhân đôi - Nhận tiền về túi

Vì sao Quý khách nên mua bảo hiểm tại Eximbank?

icon

Bảo vệ tối ưu

Nhận 100% STBH và giá trị tài khoản nếu xảy ra rủi ro TTTBVV hoặc tử vong

icon

Tối ưu hóa lợi nhuận

Tối ưu hóa lợi nhuận khi tận dụng kinh nghiệm và lợi thế 02 công ty quản lý quỹ

icon

Tích lũy an toàn

Tích lũy an toàn và hiệu quả với lãi suất cam kết xuyên suốt thời hạn hợp đồng

icon

Thủ tục nhanh gọn

Tham gia bảo hiểm chỉ với 3 câu trả lời về sức khỏe & nộp bảo hiểm trực tuyến

ImageImageImageImage
Gửi yêu cầu tư vấn sản phẩm bảo hiểm
Gửi yêu cầu để chúng tôi có thể tư vấn cho Quý khách sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất.

Các sản phẩm bảo hiểm khác dành cho Quý khách

Image
icon
iconicon