Image

Ưu đãi thẻ

05/12/2023

Ưu đãi đặc biệt tại chops & the fat pig

Nội dung ưu đãi:

 • Giảm 10% trên tổng hóa đơn thanh toán 
 • Không áp dụng đồng thời các chương trình ưu đãi khác (nếu có)

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 25/11/2024 

Địa điểm áp dụng ưu đãi: 

 • Chops: 
  • 4 Quảng An, Hà Nội. 
  • 22 Mã Mây, Hà Nội. 
  • 56 Phạm Huy Thông, Hà Nội. 
  • 119 Triệu Việt Vương, Hà Nội. 
  • 134 Giảng Võ, Hà Nội.
  • 61A Phan Chu Trinh, Hội An. 
 • The Fat Pig:
  • 74 Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. 

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon