Image

Ưu đãi thẻ

27/02/2024

Kết quả nhận thưởng đợt 1 chương trình “Cùng thẻ Eximbank, mang tết về nhà”

Kết quả nhận thưởng Đợt 1

Chương trình “Cùng Thẻ Eximbank, Mang Tết Về Nhà”

Thông tin

Chi tiết

Ghi chú

Giải thưởng hoàn tiền: Eximbank chi thưởng trực tiếp vào tài khoản thẻ của chủ thẻ nhận thưởng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

  • Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ khách hàng đa kênh 24/7: 1900 6655
  • Email: contact@eximbank.com.vn

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon