Image

Ưu đãi thẻ

01/07/2024

HOÀN TIỀN 300K MUA SẮM UNIQLO THẢ GA

Ưu đãi 1: Hoàn tiền 300.000VND cho đơn hàng thanh toán sau cùng từ 2.000.000 VND trở lên (đã bao gồm VAT) tại tất cả cửa hàng UNIQLO Việt Nam (bao gồm cửa hàng UNIQLO Online – Website và Ứng Dụng UNIQLO).
Ưu đãi 2: Hoàn tiền 500.000VND cho đơn hàng thanh toán sau cùng từ 2.000.000 VND trở lên (đã bao gồm VAT) tại tất cả cửa hàng UNIQLO Việt Nam (bao gồm cửa hàng UNIQLO Online – Website và Ứng Dụng UNIQLO). 
- Đối tượng: Tất cả chủ thẻ JCB Eximbank.
Thời gian ưu đãi
- Ưu đãi 1: Thời gian triển khai chương trình: 
•    Từ ngày 26/07/2024 đến 30/07/2024 
•    Từ ngày 26/08/2024 đến 30/08/2024 
•    Từ ngày 26/09/2024 đến 30/09/2024 
•    Từ ngày 26/10/2024 đến 30/10/2024 
•    Từ ngày 26/12/2024 đến 30/12/2024 
•    Từ ngày 22/01/2025 đến 26/01/2025 
•    Từ ngày 24/02/2025 đến 28/02/2025 
•    Từ ngày 26/03/2025 đến 30/03/2025 
•    Từ ngày 26/04/2025 đến 30/04/2025 

- Ưu đãi 2: Thời gian triển khai chương trình: 
•    Từ ngày 29/11/2024 đến 01/12/2024 

Địa điểm áp dụng: Áp dụng cho đơn hàng online tại website: https://www.uniqlo.com/vn/vi/ và ứng dụng UNIQLO. Và tất cả các cửa hàng UNIQLO.
- Chi tiết thể lệ chương trình: Vui lòng xem TẠI ĐÂY 
Hotline: 1900 6655.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon