Image
Image

Chứng thư bảo lãnh

Số thư bảo lãnh *

Số serial *

Tôi với tư cách là người được phép tra cứu thông tin đã đọc, hiểu rõ các nội dung. Tôi cam kết tuân thủ các nội dung nói trên và chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ việc sử dụng thông tin tra cứu.

Image

  • “Tra cứu chứng thư bảo lãnh online” của Eximbank là dịch vụ dành cho khách hàng và đối tác thụ hưởng bảo lãnh của khách hàng có thể tra cứu ngay sau khi được Eximbank phát hành để đối chiếu và kiểm tra tính pháp lý của các chứng thư bảo lãnh trực tiếp trên website của Eximbank.
  • Quý khách hàng cần nhập đúng thông tin Số chứng thư bảo lãnh, Số seri được hiển thị trên chứng thư (Lưu ý: nhập đủ 7 ký tự số serial, thêm số 0 nếu số serial có 6 ký tự số. VD: số seri trên chứng thư là 123456, Quý khách vui lòng nhập 0123456) và Mã xác thực theo hình ảnh hiển thị trên màn hình để tra cứu nhằm xác thực thông tin chứng thư.
  • Chương trình chỉ cho phép tra cứu đối với các Chứng thư bảo lãnh được phát hành dưới dạng văn bản trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam (tức không phát hành thông qua Swift) PHÁT HÀNH TỪ NĂM 2013.

Quý khách vui lòng đọc, hiểu và xác nhận nội dung dưới đây trước khi tiến hành tra cứu thông tin.

  • Các chứng thư bảo lãnh được hiển thị thông tin trên đây là do Eximbank phát hành. Các nội dung hiển thị chỉ nhằm xác thực Chứng thư bảo lãnh này đã được ghi nhận vào hệ thống của Eximbank.
  • Theo chính sách của Eximbank trong từng thời kỳ, Eximbank được quyền (nhưng không có nghĩa vụ) cập nhật các thông tin hiển thị của chứng thư bảo lãnh gốc ban đầu và các sửa đổi (nếu có) tại thời điểm tra cứu.
  • Các nội dung thông tin tra cứu chỉ nhằm xác thực thông tin mà không thay thế nội dung Chứng thư bảo lãnh mà Eximbank đã phát hành. Người được phép tra cứu thông tin Chứng thư không sao chép, chuyển tiếp, tiết lộ hay cung cấp thông tin này dưới bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba.
  • Trong mọi trường hợp bất kỳ thông tin của các chứng thư bảo lãnh được hiển thị thông tin trên đây bị tiết lộ ngoài mong muốn của Eximbank, và việc tiết lộ đó gây thiệt hại cho Eximbank bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại về tài chính, uy tín, về việc phải trách nhiệm với các cơ quan có thẩm quyền… Eximbank được toàn quyền yêu cầu người được phép tra cứu chịu trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại đó bằng một khoản tài chính tương xứng.
  • Trường hợp thông tin hiển thị tại chương trình có khác biệt với nội dung Chứng thư bảo lãnh Quý khách đang giữ hoặc cần xác nhận Chứng thư bảo lãnh bằng văn bản, xin Quý khách vui lòng liên hệ Call Center số 1900 6655.

 

Image
icon
iconicon