Image
Image

Tính lãi vay

Gợi ý sản phẩm

Image

Vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá

Lãi suất ưu đãi

Giải ngân linh hoạt một hoặc nhiều lần

Kỳ trả nợ gốc linh hoạt

Tìm hiểu thêm

Image

Vay ổn định tài chính, sống tiện nghi

Lãi suất ưu đãi

Giải ngân linh hoạt một hoặc nhiều lần

Kỳ trả nợ gốc linh hoạt

Tìm hiểu thêm

Image

Khởi sắc nhà nông

Lãi suất ưu đãi

Giải ngân linh hoạt một hoặc nhiều lần

Kỳ trả nợ gốc linh hoạt

Tìm hiểu thêm

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể chứng minh nguồn thu nhập từ việc cho thuê xe ô tô hình thành từ vốn vay hay không?
Số tiền vay vốn cầm cố STK tối đa mà tôi có thể vay là bao nhiêu?
Thời gian vay vốn tối đa là bao nhiêu?
Các mục đích có thể vay vốn cầm cố Sổ tiết kiệm (STK) tại Eximbank?
Tôi có nhu cầu vay vốn thanh toán chi phí du học với số tiền 500 triệu đồng. Vậy, số tiền tối đa tôi có thể vay là bao nhiêu?

Xem thêm

Image
icon
icon