Image

11/01/2024

Thông báo mời thầu: Sửa chữa cải tạo, xây lắp, nội thất và hệ thống kỹ thuật

THÔNG BÁO MỜI THẦU
1. Tên gói thầu: Xây lắp – hệ thống kỹ thuật – nội thất

Loại gói thầu: Hỗn hợp
Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng mới công trình trụ sở Eximbank Bạc Liêu.
Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 180 ngày (kể từ ngày khởi công).

2. Tên dự án: Trụ sở Eximbank Bạc Liêu.
3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Eximbank.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2021 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 05 năm 2021 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT:

Phòng Quản lý XDCB&PTML – Ngân hàng Eximbank
Địa chỉ: Tầng 3, số 232 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 028.35202377.

8.Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng, đã bao gồm thuế GTGT).
9. Bảo đảm dự thầu: 170.000.000 VNĐ (một trăm bảy mươi triệu đồng); Hình thức: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc.
10. Thời điểm đóng thầu : Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 05 năm 2021.
11. Thời điểm mở thầu : Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 05 năm 2021.

Image
icon
iconicon