Image

11/01/2024

Thông báo mời thầu: Sửa chữa cải tạo, xây lắp, nội thất và hệ thống kỹ thuật

THÔNG BÁO MỜI THẦU
1. Tên gói thầu: Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công

Loại gói thầu: Tư vấn.
Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công.
Thời gian thực hiện hợp đồng: Đến khi dự án được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (kể từ ngày khởi công).

2. Tên dự án: Trụ sở Eximbank Bạc Liêu.
3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Eximbank.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2021 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2021 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT:

Phòng Quản lý XDCB&PTML – Ngân hàng Eximbank
Địa chỉ: Tầng 3, số 232 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 028.35202377.

8.Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng, đã bao gồm thuế GTGT).


9. Thời điểm đóng thầu : Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2021.
10. Thời điểm mở thầu : Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2021.

Image
icon
iconicon