Image

11/01/2024

Thông báo bảo mật an toàn thông tin thẻ

THÔNG BÁO


Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

       Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank AMC”) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tiến hành xử lý bán đấu giá tài sản với những tiêu chí lựa chọn như sau:
1.    Mô tả về tài sản:
-    Tài sản: xe ô tô Mitsubishi biển kiểm soát 30A-936.40; số khung: 3A92UC89123; số máy: A13AFH017725; màu sơn: trắng, theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 162922 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 26/11/2015 cho Công ty TNHH Dược mỹ phẩm KIM;
- Tình trạng pháp lý: Hợp đồng thế chấp tài sản, biên bản bàn giao tài sản bảo đảm.
2. Giá khởi điểm và hình thức, phương thức bán đấu giá tài sản:
a.    Giá khởi điểm: 245.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm triệu đồng).
-    Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.
b.    Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:
  Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Eximbank AMC quyết định, cụ  thể như sau:
 -  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp: Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu;
-  Số lượng đấu giá viên: Có tối thiểu 02 đấu giá viên trở lên;
- Thời gian hoạt động: Có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên;
-    Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Có Phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá;
-    Phương án đấu giá: Phù hợp theo yêu cầu của Eximbank AMC;
-    Năng lực kinh nghiệm: Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm;
-    Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và thỏa thuận;
4. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ:
-    Thời hạn: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo công khai trên trang cổng thông tin điện tử quốc gia về bán đấu giá – Bộ Tư pháp.
-    Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Eximbank AMC lựa chọn)
-    Địa điểm nộp hồ sơ: Tổ Xử lý nợ và Quản lý khai thác tài sản miền Bắc – Eximbank AMC, địa chỉ: tầng 02, Tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
-    Mọi vấn đề xin liên hệ ông Kiều Duy Thiện – Nhân viên tổ XLN & QLKTTS miền Bắc – Eximbank AMC. SĐT: 0983.119.443

 
Image
icon
iconicon