Image

11/01/2024

Thông báo bảo mật an toàn thông tin thẻ

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu: “Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án: “Trụ sở Eximbank Nha Trang” tại số 63 Yersin, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 08h00 ngày 22/12/2020 đến 15h00 ngày 28/12/2020.
- Thời gian đóng thầu: 16h00 ngày 28/12/2020.
- Thời gian mở thầu: 16h15’ ngày 28/12/2020.
- Địa điểm đóng, mở thầu: Tầng 3, nhà số 232 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM.
- Nhà thầu quan tâm liên hệ tìm hiểu thông tin và nhận Hồ sơ yêu cầu theo số điện thoại: 028. 35202375
- Giá bán Hồ sơ yêu cầu: Miễn phí

Image
icon
iconicon