Image

11/01/2024

Mở thẻ Eximbank, quà tặng bất ngờ; Lướt thẻ Eximbank, nhận thưởng lớn

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

“Mở thẻ Eximbank, quà tặng bất ngờ; Lướt thẻ Eximbank, nhận thưởng lớn”.

1. Tên chương trình khuyến mại:
“Mở thẻ Eximbank, quà tặng bất ngờ; Lướt thẻ Eximbank, nhận thưởng lớn”.

2. Sản phẩm khuyến mại:
Dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

3. Thời gian khuyến mại:
Từ ngày 25/04/2011 đến hết ngày 25/07/2011.

4. Phạm vi khuyến mại:
Toàn quốc.

5. Hình thức khuyến mại:
- Tặng quà, tiền thưởng cho khách hàng phát hành thẻ mới, sử dụng thẻ trong thời gian khuyến mãi.

6. Đối tượng hưởng khuyến mại:
- Tất cả chủ thẻ quốc tế Eximbank (Thẻ Visa Debit, Thẻ tín dụng quốc tế) thoả mãn thể lệ chương trình, không bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Eximbank.
- Chủ thẻ nội địa Eximbank: chỉ được hưởng khuyến mãi tặng tiền thưởng.

7. Cơ cấu giải thưởng:
Tổng giá trị các giải thưởng: 206.600.000 đồng, bao gồm:
7.1 Giải thưởng 1, gồm 36 giải thưởng dành cho chủ thẻ quốc tế:
- 12 giải thưởng dành cho 12 chủ thẻ quốc tế có doanh số thanh toán hàng hóa, dịch vụ tích lũy nhiều nhất trong thời gian diễn ra chương trình.

Tên giải

Số lượng

Giải thưởng

Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

Nhất

1

Chuyến du lịch Hồng Kông dành cho 2 người hoặc thẻ V-TOP 40 triệu đồng

40.000.000

40.000.000

Nhì

1

ĐTDĐ Nokia E7 hoặc tiền thưởng 15 triệu đồng

15.000.000

15.000.000

Ba

1

Tablet Samsung Galaxy Tab hoặc tiền thưởng 12 triệu đồng

12.000.000

12.000.000

Tư -> Bảy

4

Notebook Samsung N148 hoặc tiền thưởng 6,7 triệu đồng

6.700.000

26.800.000

Tám -> Mười hai

5

LCD Samsung 32 inch hoặc tiền thưởng 6,3 triệu đồng

6.300.000

31.500.000

TỔNG

12

 

125.300.000

- 12 giải thưởng dành cho 12 chủ thẻ quốc tế đạt doanh số tích lũy trên 30 triệu đồng sớm nhất trong thời gian diễn ra chương trình, mỗi chủ thẻ được tặng 1.000.000 đồng vào tài khoản thẻ.

- 12 giải thưởng dành cho 12 chủ thẻ quốc tế thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại nhiều ĐVCNT nhất trong thời gian diễn ra chương trình, mỗi chủ thẻ được tặng 01 Phiếu mua hàng tại Co.opmart trị giá 500.000 đồng hoặc 500.000 đồng chuyển vào tài khoản thẻ.

7.2 Giải thưởng 2:

 - 1,400 phần quà dành cho 1,400 khách hàng phát hành mới và nhận thẻ quốc tế đầu tiên trong thời gian diễn ra chương trình. Mỗi phần quà là một áo mưa trị giá 34.500 đồng.

7.3 Giải thưởng 3:

- 50 phần quà mỗi tháng trong thời gian diễn ra chương trình (3 tháng), mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng được chuyển vào tài khoản thẻ dành cho chủ thẻ phát hành và kích hoạt thẻ trong thời gian diễn ra chương trình, đồng thời có doanh số thanh toán hàng hóa, dịch vụ tích lũy trên 3.000.000 đồng sớm nhất trong tháng thẻ được kích hoạt.

  • Tháng thứ nhất: Từ 25/04 - 25/05/2011
  • Tháng thứ hai: Từ 26/05 - 25/06/2011
  • Tháng thứ ba: Từ 26/06 - 25/07/2011

8. Nội dung và thể lệ chi tiết của chương trình khuyến mại:

8.1 Quy định chung về giao dịch:

- Các giao dịch được tham gia chương trình là các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ thành công tại Đơn vị chấp nhận thẻ, không tính các giao dịch tại ATM, quầy giao dịch Eximbank, các giao dịch thanh toán hóa đơn công cộng: điện, nước, điện thoại…, thanh toán qua mạng Internet, các giao dịch hủy.

- Doanh số thanh toán và số lượng ĐVCNT thực hiện thanh toán được tính theo từng tài khoản thẻ. Các giao dịch của chủ thẻ phụ và chủ thẻ chính sẽ được quy về tính chung cho chủ thẻ chính. Ví dụ: Chủ thẻ A phát hành 01 thẻ chính và 02 thẻ phụ, doanh số của chủ thẻ A được tính là doanh số của chủ thẻ chính cộng với doanh số của 2 chủ thẻ phụ.

8.2 Quy định về cách thức xác định trúng thưởng:

8.2.1 Giải thưởng 1:  

Giải thưởng chủ thẻ quốc tế có doanh số thanh toán hàng hóa, dịch vụ tích lũy nhiều nhất:

- Cuối chương trình, Eximbank tổng hợp danh sách 12 chủ thẻ có doanh số thanh toán hàng hóa, dịch vụ tích lũy nhiều nhất trong thời gian diễn ra chương trình để trao giải thưởng (trường hợp có nhiều chủ thẻ có doanh số tích lũy bằng nhau thì giải thưởng sẽ được ưu tiên trao cho chủ thẻ phát sinh giao dịch cuối cùng sớm hơn).

- Một chủ thẻ chỉ được trúng 01 giải thưởng trong tổng số 12 giải thưởng nêu trên.

Giải thưởng chủ thẻ quốc tế đạt doanh số tích lũy trên 30 triệu đồng sớm nhất:

- Eximbank căn cứ trên doanh số thanh toán hàng hóa, dịch vụ tích lũy của chủ thẻ, tổng hợp và xác định danh sách 12 chủ thẻ có doanh số tích lũy trên 30 triệu đồng sớm nhất trong thời gian diễn ra chương trình để trao giải (trường hợp có nhiều chủ thẻ có doanh số tích lũy bằng nhau thì giải thưởng sẽ được ưu tiên trao cho chủ thẻ phát sinh giao dịch cuối cùng sớm hơn).

Giải thưởng chủ thẻ quốc tế thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại nhiều ĐVCNT:

- Eximbank căn cứ số lượng ĐVCNT thỏa mãn điều kiện tại thể lệ này thực hiện thanh toán hàng hóa, dịch vụ để tổng hợp và xác định danh sách 12 chủ thẻ thực hiện thanh toán tại nhiều ĐVCNT nhất để trao giải thưởng.

- Điều kiện xác định ĐVCNT thỏa mãn điều kiện là chủ thẻ thực hiện giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại ĐVCNT đó với giá trị tối thiểu là 50.000 đ/giao dịch.

- Trường hợp có nhiều chủ thẻ có cùng số lượng ĐVCNT thì ưu tiên trao thưởng cho chủ thẻ có doanh số tích lũy trong thời gian diễn ra chương trình cao nhất.

8.2.2 Giải thưởng 2:

 - Điều kiện nhận thưởng: khách hàng phát hành mới thẻ quốc tế và kích hoạt thẻ đã phát hành trong thời gian diễn ra chương trình.

- Mỗi khách hàng chỉ nhận được tối đa một phần quà đến khi hết quà tặng.

8.2.3 Giải thưởng 3:

- Điều kiện nhận thưởng:

Khách hàng phát hành mới thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế trong thời gian diễn ra chương trình.

Chủ thẻ có doanh số tích lũy trong tháng thẻ được kích hoạt trên 3.000.000 đồng sớm nhất.

Ví dụ: Chủ thẻ phát hành thẻ ngày 27/04/2011, kích hoạt thẻ vào ngày 05/05/2011, doanh số tích lũy sẽ được tính từ ngày thẻ được kích hoạt đến hết ngày cuối cùng của tháng thứ nhất (ngày 25/05/2011). Nếu chủ thẻ nằm trong số 50 chủ thẻ đạt doanh số trên 3.000.000 đồng sớm nhất sẽ được nhận giải thưởng này.

9. Trách nhiệm thông báo:
- Eximbank có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, danh sách khách hành trúng thưởng trên trang web của Eximbank: www.eximbank.com.vn hoặc các phưong tiện thông tin đại chúng khác.
- Eximbank có trách nhiệm thông báo (điện thoại, email, thư, fax…) đến các chủ thẻ trúng thưởng chương trình khuyến mại để hướng dẫn về thời gian, địa điểm, thủ tục nhận giải thưởng.
- Chủ thẻ trúng thưởng sẽ nhận giải thưởng tại Hội sở Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam hoặc tại các Chi nhánh và Phòng giao dịch của Eximbank.
- Mọi thắc mắc của khách hàng có liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các địa điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc hoặc liên hệ:

Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7
Số 07 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3821 0046 – 3821 0051.

10. Các quy định khác:

- Đối với các giải thưởng có bảo hành thì được áp dụng theo quy chế bảo hành của nhà cung cấp, Eximbank không chịu trách nhiệm bảo hành cho những sản phẩm này.

- Giải thưởng được trao cho chủ thẻ chính.

- Chủ thẻ trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở liên quan đến việc nhận giải và thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Eximbank được toàn quyền sử dụng tên, hình ảnh của chủ thẻ trúng thưởng cho mục đích quảng cáo.

- Eximbank chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại. Trong trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng do Eximbank phát hành có sai sót gây hiểu lầm cho chủ thẻ trong việc trúng thưởng thì Eximbank có trách nhiệm xác định lại, đúng chủ thẻ trúng thưởng để trao giải thưởng này cho chủ thẻ.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Eximbank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Image
icon
iconicon