Image

11/01/2024

HỆ THỐNG ATM EXIMBANK KẾT NỐI THÀNH CÔNG VỚI ATM LIÊN MINH VNBC

Kể từ ngày 08/04/2010, thẻ nội địa Eximbank chính thức liên thông với hệ thống ATM ngân hàng Đông Á thuộc liên minh VNBC. Theo đó, khách hàng có thẻ ATM của Eximbank có thể thực hiện các giao dịch như rút tiền mặt, xem số dư tài khoản, chuyển khoản, in sao kê  tại các quầy ATM của ngân hàng Đông Á và ngược lại.

Với việc kết nối thành công với ngân hàng Đông Á trong liên minh VNBC, Eximbank đã nâng tổng số quầy ATM có thể giao dịch thẻ nội địa Eximbank là 4.833 máy ATM trên toàn quốc.

Image
icon
iconicon