Image

11/01/2024

EXIMBANK TRIỂN KHAI THU PHÍ DỊCH VỤ NHẬN TIN NHẮN THÔNG BÁO THAY ĐỐI SỐ DƯ ĐỐI VỚI TK NGOẠI TỆ VÀ ĐẦU SỐ DỊCH VỤ SMS BANKING

Eximbank trân trọng thông báo đến Quý khách hàng:

Từ ngày 28/08/2010, dịch vụ “Nhận tin nhắn thông báo thay đổi số dư” sẽ được cung cấp thông qua 3 đầu số: 6089, 8149, 8199. Ngoài ra, khách hàng vẫn có thể sử dụng 3 đầu số 6089, 8149, 8199 để gửi và nhận tin nhắn truy vấn thông tin số dư tài khoản tiền gửi, 5 giao dịch gần nhất của tài khoản tiền gửi thanh toán; thông tin lãi suất, tỷ giá, điểm giao dịch/ATM...

Kể từ tháng 09/2010, Eximbank áp dụng thu phí dịch vụ “Nhận tin nhắn thông báo thay đổi số dư” đối với khách hàng Cá nhân và khách hàng Doanh nghiệp.

Chi tiết như sau: Thu phí đối với tài khỏan ngọai tệ của khách hàng Cá nhân, khách hàng Doanh Nghiệp có đăng ký dịch vụ “Nhận tin nhắn thông báo thay đổi số dư tự động”.

Mức phí thu : 5.500VND/tháng.

Ngày thực hiện thu phí: Định kỳ ngày 17 hàng tháng.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank hoặc Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng qua số điện thoại (08)39.15.15.15.

Image
icon
iconicon