Image

11/01/2024

Eximbank triển khai Thông tư 01 và Thông tư 03 của NHNN nhằm hỗ trợ Khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

 

 

           Với tinh thần chủ động đồng hành, chia sẻ cùng với các Khách hàng doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng thời thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN, ngày 17/5/2021, Eximbank đã ban hành Quyết định số 3521/2021/EIB/QĐ-TGĐ Quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ Khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để triển khai áp dụng toàn hệ thống.

Theo đó, Eximbank  xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ của khoản nợ đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cho vay;

2. Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021;

3. Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ thuộc một trong các trường hợp sau:

 

-  Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại mục (2), mục (3) dưới đây;

-  Số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23/01/2020 và quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/3/2020;

-  Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 và quá hạn trước ngày 17/5/2021.

          Ngoài ra, tại Eximbank cũng đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng, tinh gọn quy trình thủ tục và hồ sơ giấy tờ để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, như duy trì mặt bằng lãi suất cho vay doanh nghiệp và cá nhân ở mức thấp; tiếp tục gia tăng quy mô gói tín dụng với lãi suất thấp nhất thị trường trên 3.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay giảm từ 0,5%/năm so với các chương trình trước đây để hỗ trợ doanh nghiệp và lãi suất cho vay giảm từ 0,5%/năm-1,5%/năm so với các chương trình trước đây để hỗ trợ Khách hàng cá nhân.

        Eximbank cam kết tích cực đồng hành cùng Khách hàng, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, chia sẻ, tháo gỡ phù hợp, thiết thực giúp Khách hàng ổn định sản xuất, sớm vượt qua khó khăn.

 

Image
icon
iconicon