Image

11/01/2024

EXIMBANK TRIỂN KHAI SẢN PHẨM "TIẾT KIỆM GỬI GÓP"

  • Bạn có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng.
  • Bạn muốn tích lũy từ hôm nay để thực hiện các mục đích trong tương lai như: mua xe, cưới hỏi, mua nhà, …
  • Eximbank đem đến cho bạn giải pháp tối ưu nhất

Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng từng buớc tích lũy tài chính để thực hiện các mục đích trong tương lai như: mua xe, cưới hỏi, mua nhà…., Eximbank triển khai sản phẩm  “TIẾT KIỆM GỬI GÓP” với nhiều tiện ích cộng thêm từ ngày 20/05/2010.

- Tiền gửi: Việt Nam đồng

- Đa dạng kỳ hạn gửi từ 1 năm đến 10 năm, tùy theo mục đích và khả năng tài chính của khách hàng.

- Định kỳ gửi góp: hàng tháng, 2 tháng, 3 tháng.

Lãi suất:
- Cao hơn lãi suất tiết kiệm 3 tháng (lãi cuối kỳ)
- Được tự động điều chỉnh hàng 3 tháng.

Lãi suất Tiết kiệm gửi góp = Lãi suất 3 tháng + Lãi suất thưởng

Lãi suất thưởng cho năm thứ 1:

Tổng số tiền đăng ký tích lũy (ĐK)

Lãi suất thưởng năm 1

50  triệu đồng ≤ ĐK < 100 triệu đồng

0,20

100 triệu đồng ≤ ĐK < 300 triệu đồng

0,25

                           ĐK ≥ 300 triệu đồng

0,30

                          ĐK <   50 triệu đồng

0,15

Lãi suất thưởng từ năm thứ 2 trở đi được tăng thêm mỗi năm 0,1%/năm.

Hình thức nhận lãi:
- Khách hàng được nhận lãi tiết kiệm gửi góp vào cuối kỳ hạn gửi.
- Lãi tiết kiệm gửi góp bằng tổng tiền lãi của từng món tiền gửi.
Trong đó: Tiền lãi của từng món gửi = số dư x lãi suất x số ngày gửi tương ứng.


Tiện ích và dịch vụ hỗ trợ:
- Khách hàng không phải mất thời gian khi đăng ký trích chuyển tiền tự động từ tài khoản tiền gửi không kỳ hạn để nộp tiền gửi góp
- Khách hàng được tặng bảo hiểm “Tiết kiệm LỘC TRƯỜNG AN” đăng ký gửi góp tối thiểu 10 triệu.
- Khách hàng được vay vốn với lãi suất ưu đãi.


Quy định về tất toán trước hạn:
- Thẻ tiết kiệm gửi góp sẽ được tất toán trước hạn trong trường hợp: Khách hàng không nộp tiền theo định kỳ quá 60 ngày, hoặc khách hàng có nhu cầu rút trước hạn.
- Số tiền mà khách hàng nhận được bao gồm toàn bộ số tiền khách hàng đã gửi cộng với lãi tất toán trước hạn.
- Lãi tất toán trước hạn như sau:

Thời gian thực gửi (t)
Lãi suất rút trước hạn
t ≥ 1 tháng Số ngày thực gửi ≥ 50% kỳ hạn 80% Lãi tại thời điểm tất toán
Số ngày thực gửi < 50% kỳ hạn 50% Lãi tại thời điểm tất toán
t < 1 tháng Lãi suất 3%/năm

Chi tiết thể lệ

Image
icon
iconicon