Image

11/01/2024

Eximbank triển khai sản phẩm "Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi Tuần"

Nhằm tiếp tục đa dạng hóa các hình thức huy động, cũng như nhằm tối đa hóa tiện ích cho khách hàng, tạo điều kiện để khách hàng gửi tiền ngắn ngày vẫn được hưởng lãi suất cao. Từ 08/08/2011, Eximbank triển khai sản phẩm “Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi Tuần”.

“Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi Tuần” là hình thức tiết kiệm 60 tuần chọn kỳ lãnh lãi 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, được hưởng lãi suất cao hơn lãi suất thông thường 0.15%/năm (VND), 0.1%/năm (USD). 

Lãi suất

1 tuần

2 tuần

3 tuần

VND

13,80

13,82

13,85

USD

0,30

0,50

0,80

Khách hàng chọn sản phẩm “Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi” được rút vốn và lãi, điều chỉnh lãi suất hàng định kỳ 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần do khách hàng lựa chọn.

Khách hàng được rút vốn linh hoạt theo từng phần khi có nhu cầu mà không phải hòan lại số tiền lãi đã lãnh của các kỳ lãnh lãi trước đó, và còn được nhận thêm phần tiền lãi cho thời gian thực gửi không tròn kỳ lãnh lãi.

Qua sản phẩm “Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi Tuần”, Eximbank hy vọng đáp ứng được nhu cầu đầu tư ngắn hạn của các khách hàng cá nhân có nguồn vốn nhàn rỗi trong thời gian ngắn, đồng thời với dịch vụ này Eximbank cũng muốn tạo cho khách hàng có thêm sự lựa chọn khi sử dụng các dịch vụ gửi tiền tại Eximbank.

 

Image
icon
iconicon