Image

11/01/2024

Eximbank triển khai miễn phí dịch vụ cho doanh nghiệp

Nhân dịp Quốc Khánh 2-9, từ ngày 01/09/2011 Eximbank triển khai chương trình “Miễn phí dịch vụ, tri ân doanh nghiệp” thay cho lời cảm ơn Quý doanh nghiệp đã đồng hành cùng Eximbank trong suốt thời gian qua.

Các khách hàng doanh nghiệp có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Eximbank trước tháng 09/2011 và có số dư bình quân ngày trên tài khoản tiền gửi thanh toán trong tháng 9 từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ được Eximbank miễn phí dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán xuất khẩu khi khách hàng thực hiện giao dịch tại Eximbank theo nguyên tắc bậc số dư càng cao thì thời gian được miễn phí càng dài.

Cụ thể doanh nghiệp sẽ được miễn phí các dịch vụ như sau:

1.Phí giao dịch chuyển khoản trong nước bằng VND

2. Phí giao dịch chuyển khoản trong nước bằng ngoại tệ

3. Phí giao dịch chi hộ lương hoặc chi trả theo danh sách bằng chuyển khoản

4. Phí giao dịch séc

5. Phí thực hiện giao dịch qua fax

6. Phí kiểm đếm nếu rút tiền trong vòng 2 ngày kể từ ngày nộp tiền mặt

7. Phí giao dịch tiền mặt bằng VND

8. Phí giao dịch ngoại tệ mặt

9. Nhận chuyển tiền đến từ nước ngoài

10.Gửi đi và nhận chứng từ nhờ thu xuất khẩu

11. Thanh toán kết quả nhờ thu nghiệp vụ mậu dịch

12. Thông báo thư tín dụng xuất khẩu

13. Thông báo tu chỉnh thư tín dụng xuất khẩu

14. Chuyển nhượng và tu chỉnh L/C xuất khẩu

15. Thương lượng bộ chứng từ theo thư tín dụng xuất khẩu

16. Xác nhận thư tín dụng của ngân hàng đại lý T

Thời gian thực hiện miễn phí cho khách hàng:

- Nếu số dư tiền gửi thanh toán của khách hàng từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng sẽ được miễn các mục phí nêu trên trong vòng 2 tuần của tháng 10/2011 (từ ngày 05/10/2011 đến hết ngày 18/10/2011)

- Nếu số dư tiền gửi thanh toán của khách hàng từ 3 tỷ đồng trở lên sẽ được miễn các mục phí nêu trên trong vòng 3 tuần của tháng 10/2011 (từ ngày 05/10/2011 đến hết ngày 25/10/2011)

Image
icon
iconicon