Image

11/01/2024

EXIMBANK TRIỂN KHAI DỊCH VỤ " NẠP TIỀN CHO THUÊ BAO TRẢ SAU MẠNG VIETTEL, MOBIFONE"

Nhằm gia tăng tiện ích cho khách hàng, trên cơ sở nạp tiền thuê bao di động trả trước (VN-TOPUP). Từ ngày 27/07/2010 ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) triển khai dịch vụ nạp tiền cho thuê bao trả sau của mạng viễn thông Mobifone, Viettel.

Qua dịch vụ này Khách hàng có thể thực hiện thanh toán cho các thuê bao trả sau thông qua việc nạp tiền VN-TOPUP.

Chi tiết dịch vụ như sau:

- Khách hàng có thể thực hiện nạp tiền để thanh toán cước cho các thuê bao trả sau các mạng Viettel, Mobifone. Số tiền nạp tương ứng các mệnh giá từ 10,000VNĐ đến 500,000VNĐ. Sau khi nạp tiền, khách hàng sẽ được gạch nợ trực tiếp trên hệ thống công ty viễn thông. Trong trường hợp số tiền nạp lớn hơn số tiền nợ cước của khách hàng, số dư chênh lệch sẽ được cấn trừ vào kỳ thanh toán cước kế tiếp.

- Cú pháp và mệnh giá nạp tiền tương tự dịch vụ VN-TOPUP được áp dụng cho thuê bao trả trước.

Khách hàng được hưởng mức chiết khấu/giảm giá của dịch vụ VN-TOPUP theo quy định hiện hành của Eximbank trong từng thời kỳ.

Image
icon
iconicon