Image

11/01/2024

Eximbank triển khai chương trình "Miễn phí dịch vụ, tri ân doanh nghiệp"

Nhân dịp Quốc Khánh 2-9, từ ngày 01/09/2011 Eximbank triển khai chương trình  “Miễn phí dịch vụ, tri ân doanh nghiệp” thay cho lời cảm ơn Quý doanh nghiệp đã đồng hành cùng Eximbank trong suốt thời gian qua.
Các khách hàng doanh nghiệp có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Eximbank trước tháng 09/2011 và có số dư bình quân ngày trên tài khoản tiền gửi thanh toán trong tháng 9 từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ được Eximbank miễn phí dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán xuất khẩu trong tháng 10/2011 khi khách hàng thực hiện giao dịch tại Eximbank theo nguyên tắc bậc số dư càng cao thì thời gian được miễn phí càng dài. Cụ thể như sau:

 

Các khoản mục phí được miễn: 

Phí giao dịch tiền mặt (bằng VND, ngoại tệ)
Phí giao dịch chuyển khoản trong nước (bằng VND, ngoại tệ)
Phí kiểm đếm nếu rút tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt
Phí giao dịch chi hộ lương hoặc chi trả theo danh sách bằng chuyển khoản
Phí giao dịch séc
Phí thực hiện giao dịch qua fax
Nhận chuyển tiền đến từ nước ngoài
Gửi đi và nhận chứng từ nhờ thu xuất khẩu
Thanh toán kết quả nhờ thu nghiệp vụ mậu dịch
Thông báo thư tín dụng xuất khẩu
Thông báo tu chỉnh thư tín dụng xuất khẩu
Chuyển nhượng và tu chỉnh L/C xuất khẩu
Thương lượng bộ chứng từ theo thư tín dụng xuất khẩu
Xác nhận thư tín dụng của ngân hàng đại lý

Thời gian thực hiện miễn phí cho khách hàng:

Nếu số dư tiền gửi thanh toán của khách hàng từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng sẽ được miễn các mục phí nêu trên trong vòng 2 tuần của tháng 10/2011 (từ ngày 05/10/2011 đến hết ngày 18/10/2011)
Nếu số dư tiền gửi thanh toán của khách hàng từ 3 tỷ đồng trở lên sẽ được miễn các mục phí nêu trên trong vòng 3 tuần của tháng 10/2011 (từ ngày 05/10/2011 đến hết ngày 25/10/2011)

Nội dung chi tiết của chương trình: Xem chi tiết thể lệ chương trình.

Image
icon
iconicon