Image

Tin tức & Sự kiện

11/01/2024

Eximbank triển khai chương trình Chuyển tiền Online – Tối đa ưu đãi

a. Thời gian triển khai: từ ngày 03/08/2020 đến 31/12/2020
b. Đối tượng áp dụng:
  • Đối tượng 1: Khách hàng tổ chức mới hoặc khách hàng hiện hữu chưa sử dụng dịch vụ chuyển tiền của Eximbank
  • Đối tượng 2: Khách hàng tổ chức hiện hữu của Eximbank có tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn.
c. Ưu đãi của chương trình:

Phí dịch vụ

Nội dung ưu đãi

Phí chuyển tiền ngoài hệ thống trên IB

Miễn phí cho Đối tượng 1
Miễn/Giảm phí cho Đối tượng 2

Phí chuyển tiền nhanh trên IB

Phí kiểm đếm trên IB

d. Quy định chung:
  • Không giới hạn số giao dịch và số phí được ưu đãi, áp dụng từ ngày đăng ký thành công đến hết hiệu lực của chương trình.
  • Không áp dụng cho các trường hợp: chuyển khoản người nhận chịu phí, khách hàng là doanh nghiệp thuộc Khu chế xuất.
e. Giải đáp thắc mắc:
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Eximbank.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon