Image

Tin tức & Sự kiện

07/01/2024

Eximbank triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất theo nghị định 31 của chính phủ và thông tư 03 ngân hàng nhà nước

Theo đó, EximBank triển khai Hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/05/2022  về việc về hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Với tinh thần chủ động đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đồng thời thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước, Eximbank cam kết triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 và Thông tư 03 công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích đối với khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định vì mục tiêu ổn định sản xuất, phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước giai đoạn sau dịch Covid- 19.

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Eximbank đã ban hành Quyết định số 5572/2022/EIB/QĐ-TGĐ Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP để triển khai áp dụng toàn hệ thống.

Theo đó, các đối tượng cũng như điều kiện xác định khách hàng được hỗ trợ lãi suất đã được xác định. Đó là các khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin; trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.Ngoài ra, có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố;

Mức hỗ trợ lãi suất là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế. Việc thực hiện hỗ trợ lãi suất trên cơ sở Khách hàng có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi theo đánh giá của Eximbank và sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết Hợp đồng tín dụng và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, hoặc khi đến hết hạn mức hỗ trợ lãi suất (hạn mức hỗ trợ lãi suất trong phạm vi được Ngân hàng nhà nước phân bổ cho Eximbank) 

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon