Image

11/01/2024

Eximbank triển khai các chính sách hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Với tinh thần đồng hành, chia sẻ cùng với các Khách hàng doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng thời thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN, Eximbank đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng, tinh gọn quy trình thủ tục và hồ sơ giấy tờ để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, như:

  1. Triển khai quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dich Covid-19 theo Thông tư 01 của NHNN (đã được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 03, Thông tư 14)

  2. Duy trì mặt bằng lãi suất cho vay doanh nghiệp và cá nhân ở mức thấp;

  3. Tiếp tục gia tăng quy mô gói tín dụng với lãi suất thấp nhất thị trường trên 3.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay giảm từ 0,5%/năm so với các chương trình trước đây để hỗ trợ doanh nghiệp và lãi suất cho vay giảm từ 0,5%/năm-1,5%/năm so với các chương trình trước đây để hỗ trợ Khách hàng cá nhân.

Có thể nói đây là sự hỗ trợ kịp thời dành cho khách hàng của Eximbank trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng trong cả nước và vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Eximbank cam kết tích cực đồng hành cùng Khách hàng, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, chia sẻ, tháo gỡ phù hợp, thiết thực giúp Khách hàng ổn định sản xuất, sớm vượt qua khó khăn.”

Image
icon
iconicon