Image

11/01/2024

EXIMBANK NGƯNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ PHONEBANKING VÀ HOMEBANKING QUERY DIALUP

EXIMBANK TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG:

Từ ngày 01/03/2011 Eximbank sẽ chấm dứt triển khai dịch vụ PhoneBanking và HomeBanking query dialup.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ khách hàng qua số ĐT (08)39151515 hoặc 1900545474.

Trân trọng.

Image
icon
iconicon